گزارش ذخیره

چگونه با اعتماد به نفس انگلیسی صحبت کنیم | 5 نکته برتر


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/٢٦ (٧ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:16 درمورد من
01:50 به خودت بخند
03:41 اشتباه کنید
04:17 وانمود کنید که اعتماد به نفس دارید
06:19 با خودت صحبت کن
07:30 غوطه وری
08:31 پیشنهادات اینستاگرام

فرستادن