گزارش ذخیره

انگلیسی در مقابل نیوزلندی در مقابل لهجه استرالیایی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٢ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:30 با پیت و رزی آشنا شوید
02:22 Esky
02:58 Chewie
03:35 Milk Bar
04:04 Stupid
05:37 Bloody Oath
07:59 No worries
08:41 Festy
09:45 Salvos
10:37 Scenic
11:04 Bush
12:30 Sad
12:51 Pash
13:44 Organize
14:18 Toilet
15:51 Cactus
16:35 نتیجه

فرستادن