گزارش ذخیره

LEND یا BORROW ؟ | گرامر انگلیسی بریتانیایی


کانال انگلیسی با لوسی کانال انگلیسی با لوسی
٨,٨٩٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/٠٨/١٩ (٧ سال قبل)

فرستادن