تد

کانال تد

١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده
٨٢٥ ویدیو

همه ویدیوها

نحوه برخورد با رد شدن
نحوه برخورد با رد شدن
١٠ ماه قبل
12...