دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٧٩
رتبه
رتبه در دیکشنری
١١,٥٠٠
لایک
لایک
٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

دید

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
١

در دسترس قرار دادن

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

قیمت بصرفه

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

مستقر شدن

تاریخ
٥ ماه پیش
دیدگاه
٠

تثبیت میشود

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

٠ رأی
١ پاسخ
١٣٣ بازدید

 what does im gonna  that as good mean?

٨ ماه پیش
٠ رأی

to get well خوب شدن=دست برداشتن از رفتارهای بد به سمت خوب شدن رفتن

٥ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٠٩ بازدید

ترجمه جمله آخر: Lifestyle and health behavioral factors, individual susceptibility, morbidity, and genetic fac￾tors are all potential contributors to circadian rhythm pathology in SWD. For example, ...

٨ ماه پیش
٠ رأی

عوامل رفتاری سبک زندگی و سلامت، حساسیت فردی، عوارض و عوامل ژنتیکی همگی از عوامل بالقوه آسیب شناسی روال شبانه روزی در SWD هستند. مثلاً شناخت کمبودهای  ناشی از کم خوابی، تغییرات بین فردی بزرگ و پای ...

٥ ماه پیش