١ رأی
٠ پاسخ
١٢ بازدید

منظور از محصولات مستقیم و غیر مستقیم در اقتصاد  چیست؟

١٤ ساعت پیش
١ رأی
١ پاسخ
٢٣ بازدید
١ رأی
تیک ٥ پاسخ
١٨٨ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

 "شایستگی اخلاقی "  به چه معناست ؟  "بلوغ اخلاقی"  به چه معناست ؟ چه تفاوتی با هم دارن ؟

١ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
١٥ بازدید

تولید کالاها درعرضه خدمات مورد نیاز طبق ضوابط و استانداردهای از قبل تعیین شده .........................نامیده میشود .

١ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
١٩ بازدید

مهمترين واحدهاي نظام توليد را بيان نموده و يكي از آنها را شرح دهيد ؟

١ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٦٧ بازدید

کالاهای بادوام چه کالایی هستند؟ مثال بزنید ؟ منظور از کالای سرمایه ای چیست؟ مثال بزنید 

٢ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣١ بازدید
٠ رأی
٠ پاسخ
١٨ بازدید

منظور از   سرمايه گذاري هاي اجتماعي  چیه ؟ مثال بزنيد. 

٣ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٠ بازدید

چه راهکارهایی برای مدیریت ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز در سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

٣ هفته پیش
١ رأی
٠ پاسخ
٢٩ بازدید

بودجه را تعريف كنيد ؟  بودجه و صورت حساب چه تفاوتي با هم دارند؟

٣ هفته پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٤٨ بازدید

 چرا فعالیت زنان در مزرعه فعالیت تولیدی محسوب می شود اما در خانه اینطور نیست ؟

٣ هفته پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٣٠ بازدید

میشه  با ذکر مثال توضیح دهید که چگونه افزایش حجم پول در جامعه باعث تورم می شود؟

٣ هفته پیش
٣ رأی
تیک ٤ پاسخ
٤٨٥ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

طی چهار سال اطلاعات زیر موجود است . مطلوب است محاسبه ی بازده هر سال ،میانگین حسابی و هندسی  قیمت ابتدا  قیمت انتها  سود تقسیمی  8900 10000 1100 10000 12000 2000 12000 8000 1000 8000 10000 1500

٤ هفته پیش
٠ رأی
٠ پاسخ
٢٠ بازدید

چرا طبق قانون اساسی ما اصل و هدف اقتصاد رفع نیازهای انسان بر جهت رشد و سعادت اوست؟

١ ماه پیش
٣ رأی
٣ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 کسی که در بانک حساب جاري باز مینماید باید.......

١ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٤٤ بازدید
١ رأی
١ پاسخ
٣٤ بازدید
١ رأی
٠ پاسخ
١٠٠ بازدید

چند نوع مالیات داریم ؟ مالیات بر در امد چه طوری محاسبه میشه ؟

١ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٨ پاسخ
١٦٩ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان

 بنظرتون  چرا عدم وابستگی اقتصادی را نمی توان معادل استقلال اقتصادي دانست؟

١ ماه پیش
٥ رأی
تیک ٩٠ پاسخ
٢,٤٨٦ بازدید
٨٠,٠٠٠
تومان

تو گوگل ترنسلیت و ربات ها خوب بهم ترجمه نمیدم میزنم لطفا این متن تخصصی رو برام ترجمه کنید خیلی عجله ای مرسی. این متن به چه کلمه ای یا اصطلاح  انگلیسی  اشاره میکنه ؟ Benefits, other than pa ...

١ ماه پیش
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٧ بازدید
٣ رأی
٢ پاسخ
٧٤ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٥٢ بازدید
٢ رأی
٢ پاسخ
٥٢ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
١ پاسخ
٣٢ بازدید
چند گزینه‌ای

 وام و ارزش ویژه اي که به صورت عمومی فروخته شده و توسط سرمایه گذاران نگهـداري مـی شـود ، چـه نـام دارد ؟  

١ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٥ بازدید
چند گزینه‌ای
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٤٤ بازدید

 کدام گروه از کشورهاي به اعضاي «آ . س . آن » معروفند؟

١ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٦٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 نظامهاي فرهنگی مادي گرا با کدام واقعه شکل گرفتند؟

١ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٣٩ بازدید

 هزینه فرصت  بیانگر چیست؟با مثال توضیح میدید لطفا ؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
١ پاسخ
٣٧ بازدید
چند گزینه‌ای
١ رأی
تیک ١ پاسخ
٣٣ بازدید

در شرایطی که هزینه ها از درآمد بیشتر باشد می گوییم فروشنده  .................نموده است. 

٢ ماه پیش
١ رأی
١ پاسخ
٤٦ بازدید
چند گزینه‌ای
٠ رأی
تیک ٢ پاسخ
٦٢ بازدید

شباهت کار  دانشمندان علم اقتصاد با دانشمندان علوم تجربی  در چیست؟

٢ ماه پیش
٢ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٥ بازدید

"مزیت نسبی"  چیست و چه تاثیری بر تجارت بین الملل دارد؟

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٥٧ بازدید

 منظور از فقر نسبي را بيان كنيد ؟  منظور از فقر مطلق را بيان كنيد ؟ فرق ای دو تا چیه ؟

٢ ماه پیش
٣ رأی
تیک ٣ پاسخ
٧٠٧ بازدید
١٦,٠٠٠
تومان
٣ رأی
تیک ٢ پاسخ
٧٥ بازدید
٣ رأی
تیک ١ پاسخ
٦٨ بازدید

به چه  سرمايه گذاري هایي،  سرمایه گذاری  زير بنايي  میگن ؟ مثال بزنيد. 

٢ ماه پیش
٠ رأی
١ پاسخ
٢٥ بازدید
چند گزینه‌ای

 هدف اصلی  «سازمان تجارت جهانی »  چیست؟

٢ ماه پیش
٤ رأی
تیک ٢ پاسخ
١٧٢ بازدید

در چه حالتی کشوری را تک محصولی گویند؟این کشورها از چه وضعیتی به دورند؟

٢ ماه پیش