دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٠٦٠
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٦٤٥
لایک
لایک
٤٧
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

کُپی: ( copy ) : اندر پهلوی برابر آن هست: ( pačēn ) : ( 𐬞𐬀𐬗𐬉𐬥. ) : پَچِین.

تاریخ
٤ هفته پیش
دیدگاه
٠

سْپَندَرمَد ( Spandarmad ) : ( 𐬯 𐬞𐬀𐬥𐬛𐬀𐬭𐬨𐬀𐬛. ) : اندیشه ی پاک٬ اندیشه ی اَش. چهارمین ( Amahraspand ) : ایزد زمین، نمادی که آدمین را ناگزیر ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

جذر:۱ - ( root ) : برابر پهلوی این واژه: ( Rēṣ̌ag ) : رِیشَگ، توشتار این واژه با گپ گروه اوستا: ( 𐬭𐬉𐬴𐬀𐬔. ) . جذر:۲ - ( Ebb ) : اندر پهلوی: ( ōg ...

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

( gigantic ) : اندر زبان پهلوی برابر این واژه هست: ( 𐬨𐬁𐬰𐬀𐬥𐬀𐬭. ) = ( Māzandar ) :مازَندَر.

تاریخ
١ ماه پیش
دیدگاه
٠

دساتیر جَمِ واژه ی دستور ( dastwar ) دَستوَر: نوشتار این واژه با گپ گروه اوستایی: ( 𐬛𐬀𐬯𐬙𐬬𐬀𐬭. ) :این واژه اندر پارسی نوین دستور ( dastūr ) : به ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.