دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,١١٧
رتبه
رتبه در دیکشنری
٩٠٤
لایک
لایک
٣٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١٥ ساعت پیش
دیدگاه
٠

طبقه ی نجس در هند

تاریخ
١٥ ساعت پیش
دیدگاه
٠

از طبقات جامعه ی هندی. پایینترین قشر اجتماعی

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

به معنای لقب است.

تاریخ
٦ روز پیش
دیدگاه
٠

آزاده

تاریخ
١ هفته پیش
دیدگاه
٠

Tape

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.