تاریخ
٤ ماه پیش
پیشنهاد
٠

در کتاب هری پاتر اینطور گفته شده که apparate یعنی از جایی خیلی سریع ناپدید شدن و در جایی دیگه ظاهر شدن

تاریخ
٦ ماه پیش
پیشنهاد
٠

قطره خوراکی

پیشنهاد
٠

برام فرقی نداره!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بدون در نظر داشتنِ. . .

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

ببین کی به کی میگه!

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢

بازتاب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

فت و فراوون

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

نقطه امن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

مخفف عبارت mind your own business یعنی سرت تو کار خودت باشه فوضولی نکن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١١

خسته نباشی!!!

پیشنهاد
٥

وقتی کسی کاری رو انجام میده که ما انتظارش رو نداشتیم از این اصطلاح استفاده میکنیم

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

چقد جیگری

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٥

A person or persons considered to be very sexually attractive

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

تخت دو نفره

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٧

یکی از ورد های مجموعه هری پاتر برای بلند کردن اشیا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

به معنای for

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

فرم اختصاری کلمه your در بریتیش

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

وسیله ای در مجموعه هری پاتر که مانند فندک میباشد و میتواند تمام نور را داخل خود جمع کند و دوباره به بیرون بازگرداند

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

چیزی را با زور پس گرفتن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٩

احمق ترین خنگ ترین

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٨

متوسط رو به بالا

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

جوانمردانه از روی جوانمردی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

نام یک نوع نوشیدنی الکلی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٦

بی استعداد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

ادای کسی رو درآوردن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٨

نشان دادن قسمت های خصوصی بدن به کسی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٣

Body=بدن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٤

غیرواقعی ظاهری الکی

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

به عنوان

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٣

ته سیگار فیلتر سیگار

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

Hit a sigarette : سیگار کشیدن، پک زدن Do you want a hit? میخای یه پک بزنی؟

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

دعوا راه انداختن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

خیلی زیاد بیش از حد

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٥

قرار، قراره قول، قوله

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٠

در مقابل آن در آن مورد در جواب آن

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
٤

در مقابل در جواب

تاریخ
٢ سال پیش
پیشنهاد
١٢

Royalty checks are payments to the creator or owner of a product based on the amount of a product's sales.

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

Plural form of only