منو
مجتبی چرمچیان

مجتبی چرمچیان

عضو از ٢ سال پیش
امتیاز کل
٨٠٢
لایک
٨٩
لایک
دیس‌لایک
٤٤
دیس‌لایک
رتبه کل
٢,٨٤٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٠٢
امتیاز
رتبه در دیکشنری
٢,٨٥٠
لایک
لایک
٨٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١١

گونه ها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

دانش باستان شناسی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٦

ظرف سفالی به عنوان کلمه ای مترادف با pottery هم به کار می رود

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

بر اساس

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

بخصوص

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.