دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٨٨٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣,١٣٧
لایک
لایک
٩٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

به هم وابستگی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

لوح کتیبه متن نقر شده بر سنگ

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

دام چهارپای اهلی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه

دام ها چهارپایان اهلی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١

حاوی در بر دارنده

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.