منو
محمد فرزین

محمد فرزین

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
١,٥٤٤
لایک
١٦٤
لایک
دیس‌لایک
٤٨
دیس‌لایک
رتبه کل
١,٧٥٤
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٥٤٤
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,٧٥٣
لایک
لایک
١٦٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

اصطلاح Don't you dare! این کار را نکن! حتی فکرشم نکن!

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

در معنای مجازی : حریم Crash sb's gate حریم کسی را شکستن یا بدان تجاوز کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

Slip back into : به عقب بر گشتن ، دوباره سراغ کاری که در گذشته انجام میشده رفتن. مثل: Sliping back into old ways یعنی برگشتن سراغ راه های اشتباه قد ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

Button - up shirt: پیراهن دکمه ای.

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

قانع کننده ( در انجام کاری )

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.