دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١,٧١٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٩٠٩
لایک
لایک
١٨٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

باز - فِرِسته

دیدگاه

برای سهولت استفاده از این اصطلاح، بنده معادل �شاتوب ( اختصار عبارت شاخص توده بدنی ) � را پیشنهاد می کنم. شاتوب: شاخص توده بدنی

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

جستجوپذیر

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١٢

برای چیزی له له زدن

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

بدون خط و خش

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.