١ رأی
٢ پاسخ
٨٢ بازدید

عبارتی یا کلمه‌ای  در تضاد با جلب توجه  سراغ دارید که بشه تو ترجمه استفاده کرد (الان ننویسید دفع توجه😂🤣) ادیت: دوستان ببخشید اگه واضح نبوده پرسشم😓. متضاد فارسی برای ترجمه به فارسی میخوام

٨٢٧
٢ هفته پیش
رأی
٢ پاسخ
٥٢ بازدید

It was all a ploy to distract attention from his real aims تو این جمله "معطوف کردن توجه" میتونه معادل   distract attention  باشه؟در کل چطور؟ دقت کنید که در واقع می خوام بدونم ترجمه پایی ...

٨٢٧
١ ماه پیش
٣ رأی
١ پاسخ
٨٩ بازدید

باسلام، فقط اینکه مورد تأیید یا نه  As international money flows into the United States, the money supply will expand more quickly than the government desired. This will frustrate the governmen ...

٨٢٧
٣ ماه پیش
٢ رأی
تیک ١ پاسخ
٧٠ بازدید

This article in the newspaper applies to the discussion we had this morning. معنی درست جمله کدوم میشه(در واقع واژه applies )  این  بند تو روزنامه بحثی که صبح داشتیم رو  صدق میکنه یا  این  بند تو روزنامه  به بحثی که صبح داشتیم  مربوطه

٨٢٧
٤ ماه پیش