دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣٣,٢٢٢
رتبه
رتبه در دیکشنری
١٣٠
لایک
لایک
٣,٤٠٣
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٠٤

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢

خودروبانی ( محل نگهبانی از خودرو ) جاخودرو ( جایی برای گذاشتن خودرو )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣

نگهداربان ، نگهدارگاه ( محل نگهداری خودرو، موتور و . . . ) نگهبانگاه ( محلی که در آن از خودرو و . . . نگهبانی می شود. )

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٤

چرخواره، چرخانه

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٣٠

برخورد ، برخورد کردن ، به هم خوردن

تاریخ
٥ سال پیش
دیدگاه
٢٠

برخورد ، به هم خوردن

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.