دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٤,٢٦٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٧٣
لایک
لایک
٤٤٨
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٠٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٨

People wanted to remove the President from his office مردم میخان رئیس جمهورو از دفترش بیرون کنن😃

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٤

a scientic who studies the stars and planets

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
١

the idea f haw something is e how something should be

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٢

Williams abused his position as president to give jobs to his friends. ویلیامز از موقعیتش به عنوان رئیس جمهور برای دادن شغل هایی به دوستانش سوءاستفا ...

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
٣

a very high level of intelligence, mental skill or ability, wich only a few people have

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Love will find out the way.
دیدگاه
٧

عشق راهی پیدا خواهد کرد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Our company uses some very advanced technology.
دیدگاه
٤

شرکت ما از تعدادی تکنولوژی بسیار پیشرفته استفاده می کند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.