برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 هو
پابلو پیکاسو.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

352 هو
منطق.
حمل اولی و شایع ( محمود زراعت پیشه).
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

353 هو
کتابی در خصوص مواد خوشبو ( آروماتیک ) و طرز ساختن این مواد شیمیایی در اعصار ماضی.
چاپ عکسی از جلد سوم آن محفوظ در کتابخانه مجلس.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

354 هو
نمردنی ، رویین تن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

355 هو
در علم کتابداری به معنی صحافی می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

356 هو
منظومه حماسی گرجی ها که به فارسی پلنگینه پوش ترجمه میشود و مربوط به قرن پنج ق هست و شاعر آن شوتاروستاولی می باشد.
پوست پلنگ اثر استاد فقید د ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

357 هو
هکتور.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

358 هو
تاریخ منظوم ایران اثر حکیم زجاجی در دو مجلد چاپ شده است.
نسخه ملکی نگارنده.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

359 هو
هرمیتاژ یا موزه بزرگ سن پترز بورگ روسیه و یکی از پنج موزه بزرگ جهان دارای سالن های مختلف نظیر سالن ژوپیتر که مختص روم باستان هست و یا اثار ون ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

360 هو
یک نوع وسیله قمار روسی جهت شرط بندی به شکل یک دایره با شمارههای مختلف.رولور احتمالا بر گرفته از رولت میباشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

361 هو
ساز مضرابی روسی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

362 هو
ریز اندام، کوچک اندام، خروس وزن.
مثال کشتی گیر ریز نقش .
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

363 هو
تفسیر بدون نقطه . دومین تفسیر از این ژانر سواطع الالهام می باشد. نسخه خطی یگانه آن در کتابخانه آستان مبارک قدس رضوی محفوظ هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

364 هو
دیوان فیض دکنی یا آگره ای. مثنوی نل و دمن از اوست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

365 هو
تاریخ گیلان.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

366 هوالباقی
معاد به معنی بازگشت با رجعت هست.
المعاد به معنی آخرت می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

367 هو
بقراط.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

368 هو
نظام دارویی.
نظام دارویی انگلیس BP.
نظام دارویی فرانسه Codex.
نظام دارویی آمریکا USP.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

369 هو
داروخانه.شرابی و شرابدار یا شربت دار نیزکه به داروسازان بیمارستانی در گذشته گفته میشد.
منبع: دوره چهار جلدی قرابادین کبیر.
نسخه ملکی نگار ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

370 هو
ریشه سریانی اقراباذین، قراباذین ، قرافاذین یا قرابادین بوده و به معنی رساله مختصر می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

371 هو
از علوم وابسته به صیدنه یا صیدله یا داروشناسی سنتی میباشد و موضوع آن داروهای ترکیبی هست.
قربادین یا قراباذین کبیر.
الصیدنه فی الطب ابوریح ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

372 هو
در نامه های عصر قاجار روی پاکت پست عدد مذکور ثبت می شد که معادل عددی ( ابجد) بدوح می باشد .
بدوح فرشته ای هست که نامه اعمال انسان را به دست ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

373 هو
جذام ، برص.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

374 هو
سنجاقک. چون به جلو می تواند پرواز کند . لذا تصویر آن را در کنار شیشه جلو خودرو آتش نشانی معمولا الصاق می کنند تا ملکه ذهن شده که فقط باید جلو ب ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

375 هو
کوفی بی وفاست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

376 هو
محال ، نا شدنی ، غیر ممکن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

377 هو
چاهی در نزدیکی مکه مکرمه.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

378 هو
صیغه کردن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

379 هو
چادر ، خیمه ، منزل ، مسکن ، آرامگاه.
کلمه ما نحن فیه ریشه ترکی دارد و یورد نیز گفته و نوشته می شود.
آنا یوردوم یا سرزمین مادری ام.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

380 هو
بستان السیاحه که در سه جلد چاپ شده است.
حدایق السیاحه.
ریاض السیاحه.
وی از پیروان سلسله و طریقه نعمت اللهی می باشد.
نسخ ملکی نگارند ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

381 هو
شهر بزرگ ، پایتخت.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

382 هو
ایرلند. نام دیگر Erin .
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

383 هو
کتابی در خصوص سیره نبوی ( ص) از آیت الله سبحانی تبریزی که بیش از پنجاه بار به چاپ رسیده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

384 هو
بابریان.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

385 هو
اصول الدین.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

386 هو
کتابی در خصوص بیابانها و کویر های ایران اثر کمیاب سون هیدن شرقشناس و کویر شناس سویدی.
نسخه ملکی نگارنده.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

387 هو
قسمی از انگور که آن را خشک کرده و نگه دارند. عوام آنرا منقی گویند.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

388 هو
کنایه از کار عبث و بیهوده کردن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

389 هو
جواهراتی نظیر لعل ، زمرد، یاقوت.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

390 هو
محل هبوط کردن ، محل فرود آمدن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

391 هو
خلیفه سوم.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

392 هو
غیاث کججی شاعر قرن ۸ ق. نسخه خطی دیوان وی در کتابخانه راشد افندی استانبول هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

393 هو
از نوعی خبوشانی شاعر قرن ده .
خبوشان یا قوچان.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

394 هو
شاهنامه بزرگ یا شاهنامه مویدی.
شاهنامه ابومنصوری.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

395 هو
فولکلور. این اصطلاح برای اولین بار توسط آمبروازمورتن در قرن نوزده میلادی ابداع شد.
منبع : تاریخ جامع ایران دوره بیست جلدی نشر مرکز دبا.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

396 هو
خیانت کردن ، بی وفایی کردن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

397 هو
صیغه مبالغه. بسیار خیانت کننده.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

398 هو
بوفالوبیل که در نسل کشی بومیان اصلی آمریکا یعنی سرخ پوستان معروفیت دارد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

399 هو
بیمار سرپایی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

400 هو
رمانی از آناتول فرانس.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|