برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 هو
بوفالوبیل که در نسل کشی بومیان اصلی آمریکا یعنی سرخ پوستان معروفیت دارد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

352 هو
بیمار سرپایی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

353 هو
رمانی از آناتول فرانس.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

354 هو
رمانی از اوژن سو.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

355 هو
رمانی از اونوره دو بالزاک.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

356 هو
صفی علیشاه.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

357 هو
محلی که در آن اسپرم ها را در دمای منفی ۱۹۶/۵ درجه نگهداری می کنندتا در مواقع لزوم از آن استفاده کنند. کرایو پیشوند بوده وبه معنی انجماد می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

358 هو
فرمان حکومتی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

359 هو
عنبر ماهی . یک ماهی به طول دو متر در اقیانوس که از دستگاه گوارشی آن ماده ای شیری رنگ و خوشبو به نام عنبر خارج می شود و آنرا از سواحل یا با شکار ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

360 هو
عمق یاب.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

361 هو
سوال و جواب.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

362
W.C.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

363 هو
گیاهی ، بوتانیک.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

364 هو
کتاب بوداییان تبت در ۲۲۵ جلد.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

365 هو
هزار دستان.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

366 هو
نام مستعار صمد بهرنگی.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

367 هو
خرق عادت و معجزه پیامبران.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

368 هو
رکورد جهانی آن هشت دقیقه و سی ثانیه است!!!!!!!
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

369 هو
جوین در خراسان.
ابن یمین فریومدی شاعر .
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

370 گل شب بو.
زنی که برای رقصیدن یار ندارد و پشت به دیوار ایستاده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

371 هو
تازیانه زدن.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

372 هو
_ هشت بهشت اثر امیر خسرو دهلوی.
_ هشت بهشت اثر سهراب سپهری شاعر معاصر
_ هشت بهشت اثر میرزا آقاخان کرمانی داماد یحیی صبح ازل یکی از جانشین ...
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

373 هو
اقالیم هفت گانه عبارتند از:
_ هندوستان
_ عربستان و حبشستان
_ مصر وشام
_ ایران
_ روم و صقلاب
_ ترک و یاجوج وماجوج
_ چین وما ...
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

374 هو
سقر
سعیر
لظی
حطمه
جحیم
جهنم
هاویه
ماخذ: هفت در قلمرو تمدن بشری.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

375 هو
سیر قهقرایی.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

376 هو
خلیل بن احمد نحوی در ۱۶۰ ق.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

377 هو
طبقه وابسته به استعمار،مانند پارسیان هند در زمان استعمار بریتانیا که واسطه کمک به استعمارگران بودند پارسیان هند به عنوان کمپرادور یا واسط کمک ز ...
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

378 هو
آنتی اکسیدان قوی ، مرهم روی زخم ، ضد تومور و سرطان، مفرح و ضد افسردگی. خوردن بیش از حد آن موجب خونریزی می شود.علام توکسیسیتی یا مسمومیت : آریتم ...
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

379 هو
سرطان ، خرچنگ.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

380 هو
منظومه ای اثر واله داغستانی صاحب تذکره ریاض الشعرا در پنج مجلد.، به تقلید از شیرین و فرهاد نظامی شاعر ترک زبان فارسی سرا.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

381 هو
پادزهر.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

382 هو
آنقره ، آنکارا.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

383 هو
به فتح خ اثر سیبک نیشابوری ( فتاحی) شاعر قرن نه.فرهنگ اصطلاحات می خواران.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

384 هو
اثر سیبک نیشابوری ( فتاحی) شاعر قرن نه. فرهنگ اهل حشیش.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

385 هو
دیوان شعری که اشعار آن فاقد قافیه هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

386 هو
مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی ( ع) رجعت خواهدنمود و هزار سال پادشاهی خواهد کرد. و به این اعتقاد میلیناریسم گفته می شود .
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

387 هو
نظامی گری.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

388 هو
اثر عصار تبریزی شاعر قرن نه.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

389 هو
پاسخ گوی.
مجیب الرحمان.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

390 هو
کبوتر یا فاخته.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

391 به فتح ق یعنی تازیانه.
به ضم ق یعنی آلت رجولیت.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

392 هو
به ضم ح و تشدید لام. یعنی برد یمانی ،جامه نو.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

393 هو
مهتر و رییس.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

394 هو
دامپزشک.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

395 هو
میهمان.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

396 هو
چابک ،نانوا.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

397 مساحقه. ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

398 هو
کج وخمیده مانند دم عقرب.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

399 هو
رود بزرگ.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

400 هو
لاله قرمز.
الشقایق النعمانیه فی العلما الدوله العثمانیه. چاپ نفیس مجلس.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|