برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 هو
مخنث ،بی غیرت،زن صفت.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

302 هو
پیدایش ، تکوین.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

303 هو
زرسالاری.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

304 هو
پابلو پیکاسو.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

305 هو
منطق.
حمل اولی و شایع ( محمود زراعت پیشه).
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

306 هو
کتابی در خصوص مواد خوشبو ( آروماتیک ) و طرز ساختن این مواد شیمیایی در اعصار ماضی.
چاپ عکسی از جلد سوم آن محفوظ در کتابخانه مجلس.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

307 هو
نمردنی ، رویین تن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

308 هو
در علم کتابداری به معنی صحافی می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

309 هو
منظومه حماسی گرجی ها که به فارسی پلنگینه پوش ترجمه میشود و مربوط به قرن پنج ق هست و شاعر آن شوتاروستاولی می باشد.
پوست پلنگ اثر استاد فقید د ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

310 هو
هکتور.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

311 هو
تاریخ منظوم ایران اثر حکیم زجاجی در دو مجلد چاپ شده است.
نسخه ملکی نگارنده.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

312 هو
هرمیتاژ یا موزه بزرگ سن پترز بورگ روسیه و یکی از پنج موزه بزرگ جهان دارای سالن های مختلف نظیر سالن ژوپیتر که مختص روم باستان هست و یا اثار ون ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

313 هو
یک نوع وسیله قمار روسی جهت شرط بندی به شکل یک دایره با شمارههای مختلف.رولور احتمالا بر گرفته از رولت میباشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

314 هو
ساز مضرابی روسی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

315 هو
ریز اندام، کوچک اندام، خروس وزن.
مثال کشتی گیر ریز نقش .
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

316 هو
تفسیر بدون نقطه . دومین تفسیر از این ژانر سواطع الالهام می باشد. نسخه خطی یگانه آن در کتابخانه آستان مبارک قدس رضوی محفوظ هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

317 هو
دیوان فیض دکنی یا آگره ای. مثنوی نل و دمن از اوست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

318 هو
تاریخ گیلان.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

319 هوالباقی
معاد به معنی بازگشت با رجعت هست.
المعاد به معنی آخرت می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

320 هو
بقراط.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

321 هو
نظام دارویی.
نظام دارویی انگلیس BP.
نظام دارویی فرانسه Codex.
نظام دارویی آمریکا USP.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

322 هو
داروخانه.شرابی و شرابدار یا شربت دار نیزکه به داروسازان بیمارستانی در گذشته گفته میشد.
منبع: دوره چهار جلدی قرابادین کبیر.
نسخه ملکی نگار ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

323 هو
ریشه سریانی اقراباذین، قراباذین ، قرافاذین یا قرابادین بوده و به معنی رساله مختصر می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

324 هو
از علوم وابسته به صیدنه یا صیدله یا داروشناسی سنتی میباشد و موضوع آن داروهای ترکیبی هست.
قربادین یا قراباذین کبیر.
الصیدنه فی الطب ابوریح ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

325 هو
در نامه های عصر قاجار روی پاکت پست عدد مذکور ثبت می شد که معادل عددی ( ابجد) بدوح می باشد .
بدوح فرشته ای هست که نامه اعمال انسان را به دست ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

326 هو
جذام ، برص.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

327 هو
سنجاقک. چون به جلو می تواند پرواز کند . لذا تصویر آن را در کنار شیشه جلو خودرو آتش نشانی معمولا الصاق می کنند تا ملکه ذهن شده که فقط باید جلو ب ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

328 هو
کوفی بی وفاست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

329 هو
محال ، نا شدنی ، غیر ممکن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

330 هو
چاهی در نزدیکی مکه مکرمه.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

331 هو
صیغه کردن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

332 هو
چادر ، خیمه ، منزل ، مسکن ، آرامگاه.
کلمه ما نحن فیه ریشه ترکی دارد و یورد نیز گفته و نوشته می شود.
آنا یوردوم یا سرزمین مادری ام.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

333 هو
بستان السیاحه که در سه جلد چاپ شده است.
حدایق السیاحه.
ریاض السیاحه.
وی از پیروان سلسله و طریقه نعمت اللهی می باشد.
نسخ ملکی نگارند ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

334 هو
شهر بزرگ ، پایتخت.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

335 هو
ایرلند. نام دیگر Erin .
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

336 هو
کتابی در خصوص سیره نبوی ( ص) از آیت الله سبحانی تبریزی که بیش از پنجاه بار به چاپ رسیده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

337 هو
بابریان.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

338 هو
اصول الدین.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

339 هو
کتابی در خصوص بیابانها و کویر های ایران اثر کمیاب سون هیدن شرقشناس و کویر شناس سویدی.
نسخه ملکی نگارنده.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

340 هو
قسمی از انگور که آن را خشک کرده و نگه دارند. عوام آنرا منقی گویند.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

341 هو
کنایه از کار عبث و بیهوده کردن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

342 هو
جواهراتی نظیر لعل ، زمرد، یاقوت.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

343 هو
محل هبوط کردن ، محل فرود آمدن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

344 هو
خلیفه سوم.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

345 هو
غیاث کججی شاعر قرن ۸ ق. نسخه خطی دیوان وی در کتابخانه راشد افندی استانبول هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

346 هو
از نوعی خبوشانی شاعر قرن ده .
خبوشان یا قوچان.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

347 هو
شاهنامه بزرگ یا شاهنامه مویدی.
شاهنامه ابومنصوری.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

348 هو
فولکلور. این اصطلاح برای اولین بار توسط آمبروازمورتن در قرن نوزده میلادی ابداع شد.
منبع : تاریخ جامع ایران دوره بیست جلدی نشر مرکز دبا.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

349 هو
خیانت کردن ، بی وفایی کردن.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

350 هو
صیغه مبالغه. بسیار خیانت کننده.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|