برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 هو
دین شما برای خودتان ، و دین من برای خودم . معادل فارسی آن عیسی به دین خود موسی به دین خود.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

252 هو
گرگ خاکستری. نماد ملت ترکیه.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

253 هو الشافی
دو نوروترانسمیتر یا انتقال دهنده عصبی به نام های استیل کولین و دوپامین در بدن داریم. اولی در وزیکول ها یا کیسه های بسیار کوچک در داخل س ...
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

254 هو
نمسا ، اطریش.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

255 هو
به جان تو ( سوگند) . سوره مبارکه حجر آیه شریفه ۷۲.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

256 هو
گوشت خوک. از دیدگاه اسلام حرام می باشد.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

257 هو
ناگزیر ، بی شک ، ناچار.واژهای قرآنی که در سور مبارکه هود و نحل آمده است.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

258 هو
اقوام وایکینگ در قرن نهم در شمال فرانسه سکنی گزیدند و نام نرماندی برگرفته از نام این طایفه هست.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

259 هو
اقوامی مهاجر که از شمال هند در زمان خسرو پر ویز به ایران و ترکیه و اروپا سرازیر شده اند و در آذری به قره چی ودر ترکیه نیز به رومانلی مشهورند ای ...
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

260 هو
در تایید مطالب دوست عزیز آقا ی حسین عرض کنم که زبان ترکی منشعب از زبان التصاقی یا آگلوتیناتیو سومری و ایلامی می باشد یعنی اینکه سومریها که در ه ...
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

261 هو
با حجاب ، زنی که با حجاب می باشد. مونث محجوب.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

262 هو
تناسخ یا مسخ شدن عبارتست از خروج روح انسان و ورود آن به جسم دیگری اعم از انسان و حیوان ، که این اعتقاد از دیدگاه اسلام مردود و حرام میباشد .
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

263 هو
مانند چارپایان.
عوام کالانعام : منظور انسانهای نادان و نابخرد و جاهل.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

264 هو
مال فراوان و مال کم .هرد و واژ ه قرآنی هستند و متضاد هم میباشند.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

265 هو
کلام فیصله دهنده.
برگرفته از آیه ۲۰ سوره مبارکه ص.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

266 هو
out patient service
در مانگاه سرپایی.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

267 هو
کنایه از کار بیهوده و عبث انجام دادن هست.
کتاب کوچه.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

268 هو
کنایه از معکوس وبر عکس خواندن آیه تبت یدا ابی لهب و تب جهت رفع بلا .
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

269 کنایه از وطی دبر. ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

270 هو
مداین پایتخت ساسانیان.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

271 هو
بی پروا.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

272 هو
از عیوقی شاعر قرن ۴ و۵.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

273 هو
مارلیک ها.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

274 هو
مجار ها.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

275 هو
وزیر خشایار شا که در توطیه پوریم با ده پسرش به دار آویخته شد.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

276 هو
صلاح الدین ایوبی از مصر.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

277 هو
منظومه ای از امیر خسرو دهلوی ، چاپ مسکو اداره نشریات دانش، ادبیات ملل خاور.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

278 هو
مستشرق اتریشی و نویسنده تاریخ عظیم امپراطوری عثمانی در قرن نوزدهم که به فارسی نیز ترجمه شده است . در پنج مجلد نشر اساطیر.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

279 هو
به معنی دلال محبت ، جاکش.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

280 هو
کنابه از نیترات نقره می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

281 هو
به معنی شلوار هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

282 هو
برجستگی های روی درخت.
مکارم الاخلاق یعنی برجستگی های اخلاقی. اثر طبرسی فرزند مفسر بزرگ طبرسی . در خصوص فرمایشات چهارده معصوم (ع) می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

283 هو
کتابی تاریخی از دیودور سیسیلی مورخ روم باستان که به فارسی نیز ترجمه شده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

284 هو
سیسیل.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

285 هو
در زبان عربی خوزستان به معنی حالت چطوره می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

286 هو
مبتدی .
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

287 هو
منسوب به حضرت علی ( ع).
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

288 هو
کتابی معروف در علوم غریبه.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

289 هو
هجو، هزل.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

290 هو
جهت رده بندی کتب سه روش در حال حاضر وجود دارد:
۱_ رده بندی دهدهی دیویی.
۲_رده بندی کنگره آمریکا ( نا کار آمد).
۳_رده بندی کولون .( نا ...
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

291 هو
ملویل دیویی کتابدار آمریکایی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

292 هو
دیوار براق شریف ، دیوار ندبه در بیت المقدس اشغالی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

293 هو
دعاو زاری ، دعا و تضرع.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

294 هو
بدیهیات ، اصل واساس.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

295 هو
تثلیث در مسیحیت.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

296 هو
کتابی در خصوص فقه دادوستد ( شیعه امامیه) ،به زبان عربی می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

297 هو
اسماعیلی ، نزاری ، هفت امامی.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

298 هو
استاد قرایت قرآن ، قاری زبده قرآن مجید.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

299 هو
جلد شده ، میان دو جلد قرارگرفته شده.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

300 هو
بی مزه.
١٣٩٩/٠٢/٠٧
|