برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 هو
قوم شناسی،شاخه ای از مردم شناسی.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

202 هو
مغالطه ،سفسطه.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

203 هو
تعریق زیاد.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

204 هو
یا مفتاح الاراده منظومه ای از شبخ فرید الدین عطار نیشابوری.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

205 هو
جعلی ،آپوکریفال. مانند خزعبلاتی که به تورات تحریف شده الحاق شده است ،نظیر کتب حزقیال ،دانیال وغیره.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

206 هو
عمیق خوابیدن.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

207 هو
شخصیت سازی. هویت سازی.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

208 هو
هذیان.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

209 هو
رب النوع. مانند آگنی رب النوع آتش در هند باستان.
نام موشک های بالستیک و قاره پیمای هند.آگنی۱/۲/۳.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

210 هو
حذف نمودن از آخر.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

211 هو
یک لغت فرانسوی وبه معنی کارگردان (فیلم ) یا دایرکتور می باشد.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

212 هو
به معنی دقیق ،مورد توجه می باشد.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

213 هو الشافی
هذیانی که در آن بیمار فکر میکند گربه هست.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

214 هو
سکسکه که ناشی از اسپاسم بازدمی دیافراگم می باشد.
مترادف: hiccup , singultus.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

215 هو
تعمیم ،عمومیت دادن.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

216 هو
جهش ژنها.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

217 هوالشافی
اشتهای بیمار گونه.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

218 هو
عامل شیمیایی، یا داروهایی که باعث توهم شوند.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

219 هو
فرآیند تشدید.MRI تصویر ساز رزونانس مغناطیسی.
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

220 هو
پر نویسی. از خصوصیات بیماران صرعی.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

221 هو
جنون جمع اوری شمایل وتمثال.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

222 هو
ترس بیمار گونه از گربه.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

223 هو
لقبی برای همجنس گرا.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

224 هوالشافی
ترس غیر منطقی از چیزهای مقدس بویژه مناسک مذهبی.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

225 هو
احساس غلغلک.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

226 هو
ترس غیر منطقی از مسولیت.نوعی اختلال روانپزشکی.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

227 هو
رابطه جنسی غیر اجباری بین دو فرد که رابطه زناشویی ندارند. fornication.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

228 هوالشافی
یک اختلال متابولیک ژنتیکی که در آن آنزیمی که قند شیر یا گالاکتوز رابه گلوکز تبدیل کند وجود ندارد.ودر صورت عدم درمان احتمال عقب ماندگی ذهن ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

229 هو
آیات مخفی المعنی.
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

230 هو
کاربر محترم آزاد اداوی نام دیگر گوران ها اهل حق می باشد که در ایلخچی و کرمانشاه پراکنده اند از کتب این فرقه می شود به شاهنامه حقیقت یا حق الحقا ...
١٣٩٩/٠٢/١٨
|

231 هو
حضرت سلیمان ( ع).
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

232 هو
ملانزی به معنی جزیره سیاه بر گرفته از دو لغت یونانی باستان هست.
ملاس به معنی سیاه.که به ملان استحاله یافته.
ندوس یعنی جزیره.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

233 هو
حق الناس.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

234 هو
واژه نامه معتبر ایتالیایی.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

235 هو
واژه نامه ترکی فارسی. چاپ مجلس شورای اسلامی.
ترکی قزلباشی یا صفوی.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

236 هو
اثر اونوره دو بالزاک. کمدی الهی اثر دانته.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

237 هو
هفت امامی، نزاری، میمونی، داعی، باطنی.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

238 هو
آه مظلوم به سوهان ماند
گر خود نه برد برنده را تیز کند
آه مظلوم خانمان برانداز هست.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

239 هو
انجیل.بشارت.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

240 هو
تلمود.
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

241 هو
با آمدن این الف به ابتدای برخی افعال زبان ترکی معنی فعل معکوس می شود. مثال:
دورماق به معنی ایستادن
ادورماق ( اتوماق) نشستن.
یاتماق به ...
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

242 هو
آقای کاوه احتمالا منظور شما بارتولد بوده و سهوا مینورسکی نوشته اید ترکستان نامه بارتولد در دو جلد منبع خوبی هست.مینورسکی فقط تاریخ تبریز را نوش ...
١٣٩٩/٠٢/١٦
|

243 هو
از مصدر چکماق ترکی به معنی کشیدن به طرف خود میباشد.
١٣٩٩/٠٢/١٤
|

244 هو
فضایل.
١٣٩٩/٠٢/١٣
|

245 تریاک. ١٣٩٩/٠٢/١٠
|

246 هو
اصطلاحی در علم کحالی ( چشم پزشکی) به معنی بیرون زدگی چشم . مثال چشمان جاحظ دانشمند و کتابدوست عرب در قرون ماضی.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

247 هو
پیروان فرقه ضاله شیخیه .
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

248 هو
مروارید پنهان.
در سفیدی و درخشندگی به آن مثل زنند.
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

249 هو
هرگز مرا نخواهی دید . سوره مبارکه اعراف آیه شریفه۱۴۳
در زبان عوام هست که چون از کسی چیزی به خواهند تا به آن نگاه کنند و اگر شخص مزبور آنرا ن ...
١٣٩٩/٠٢/١٠
|

250 هو
در اصل فارقلیطا میباشدومنظور نام مبارک حضرت محمد مصطفی ( ص) که در انجیل برنابا امده است ودر سایر اناجیل این نام حذف شده است . تنها نسخه خطی انج ...
١٣٩٩/٠٢/١٠
|