برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 هو
هورقلیا ریشه در زبان عبری دارد. به معنی درخشش بخار،تابش هوای گرم.عالم بالا.
شیخ احمد احسایی بانی فرقه ضاله شیخیه معتقد بود که انسان دارای دو ...
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

152 هو
رگ گردن که در عصبانیت متورم می شود. وداج هم گفته می شود. اوداج جمع آن هست.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

153 هو
نوعی شراب سفید آمیخته با مواد خوشبو و مقوی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

154 هو
کرکس ،لاشخور، کنکورد.ورکک نیز گفته می شود.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

155 هو
اریب، کج ، مایل.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

156 هو
بلند پایه ، ارجمند، نیرومند،برازنده.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

157 هو
به فتح ز وتشدید ق به معنی سازنده مشک آب.از ریشه زق یعنی پوست حیوانات.لقب برخی از علمای اسلام که شغلشان مشک سازی بوده است.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

158 هو
خلیج فارس با ۲۵۱ هزار کیلومتر مربع پس از خلیج هودسن( مکزیک) دومین خلیج بزرگ جهان است.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

159 هو
اراذل و اوباش.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

160 هو
رجال شناس( رجال حدیث). مانند مرحوم مدرس تبریزی در ریحانه الادب. هشت جلد.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

161 هو الشافی
دیسکنزی تاردیو یا تاخیری که عارضه بد برخی از داروهای اعصاب می باشد که در دراز مدت موجب اختلال حرکتی می شود.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

162 تسکینی، هرچیزی که درد را کاهش دهد.درمان پالیاتیو نوعی درمان هست که برای درمان واقعی بیماری معالجه قطعی وجود ندارد و پزشک با اعمال تسکینی و حمایتی اقد ... ١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

163 هو
نقص عقلانی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

164 هو
کالبد شکافی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

165 هو
اختلال در تعادل که یکی از علل آن آسیب مخچه می باشد. برخی داروها نظیر بنزودیازپین ها مانند دیازپام نیز موجب این اختلال می شوند.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

166 هو
خلاصه تاریخ هشت جلدی الفی یا تاریخ هزارساله اسلام اثررشید الدین تتوی صاحب فرهنگ رشیدی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

167 هو
نهضتی ایرانی که در قرون اولیه اسلامی در مقابل شوونیسم یا ناسیونالیسم افراطی عرب تشکیل شد.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

168 هو
جدای از معنی دیگر نام واژه نامه ای فارسی چاپ هند.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

169 هو
حسن لعاب.
زفان گویا.
آنندراج. چاپ اول دهه سی نشر خیام ، هفت مجلد
سرمه سلیمانی.
دیرینه.
کتاب الدقایق.
جامع الفارس.
بهار عج ...
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

170 هو
خود نمایی زنان. نشان دادن زیبایی و آراستگی و زینت توسط زنان. واژه ای قرآنی و بحث انگیز. از ریشه برج. ابعاد شنیداری ، گفتاری ، نوشتاری و فیزیکی ...
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

171 هو
هشت بهشت که عبارتند از:
۱_خلد
۲_ دارالسلام
۳_دارالقرار
۴_جنت عدن
۵_ جنت الماوی
۶_جنت النعیم
۷_علیین
۸_فردوس
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

172 هو
جنون ثروت اندوزی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

173 هو
مخدر درمانی ،تخدیر درمانی . نوعی درمان که در جنگ جهانی دوم جهت درمان ترس از جنگ معمول شد.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

174 هو
علم غیب.هر نوع باور به ماورا الطبیعه ،سحر و جادو،ستاره شناسی ، احضار ارواح و قس علیهذا
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

175 هو
پام فوبیا، همه چیز هراسی. panphobia نیز نامیده می شود.
پیشوند pam یا pan از ریشه یونانی به معنی کلی ، همه گیر.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

176 هو
کم حرفی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

177 هو
جهت یابی ، تشخیص موقعیت.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

178 هو
دستگاه دروغ سنج. پلی گراف.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

179 هو
ترس از شلوغی و ازدحام.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

180 هو
واژه یا عبارتی که از هر دو طرف یکسان خوانده می شود. مانند شپش، نان.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

181 هو
بی خوابی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

182 هو
ترس بیمارگونه از خفگی.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

183 هو
نوزاد نارس.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

184 هو
ترس بیمار گونه از جسد و مرده.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

185 هو
کنایه از اینکه نه دنیا و نه آخرت داشتن.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

186 هو
فروترین درجات،دوزخ.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

187 هو
از نامهای بهشت.
١٣٩٩/٠٢/٢٥
|

188 هو
دو منظومه از عطار نیشابوری و صغیر اصفهانی.
نسخ ملکی.
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

189 هو
ظرفیت.
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

190 هو
فرش سبز زیبایی که در آسمان هفتم و در عرش الهی به زیر پای فخر کاینات حضرت رسول اکرم(ص) گسترده شد و ایشان با آن فرش به نزد خداوند تبارک و تعالی ر ...
١٣٩٩/٠٢/٢٤
|

191 هو
جزیره سیسیل.( مافیا).
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

192 هو
شبه جزیره کریمه.
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

193 هو
اسپانیا.
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

194 هو
معرب کانادا.
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

195 هو
اثرحاج علی کنی در علم رجال. چاپ سنگی آن موجود هست.
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

196 هو
رامهرمز در خوزستان.
١٣٩٩/٠٢/٢٢
|

197 هو
جوپیتر.
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

198 هو
افزایش گلبولهای قرمز.
١٣٩٩/٠٢/٢١
|

199 هو
moors ، این نام به مغرب نیز اطللاق می شود نامیست که غربیها بر کشور مغرب گذاشته اند مراکش معرب آن می باشد. مراکش تا جنگ دوم جهانی مستعمره فرانسه ...
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|

200 هو
ترس از ماهی، نوعی اختلال روانپزشکی.
١٣٩٩/٠٢/٢٠
|