برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 هو
منظومه ای منسوب به عطار.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

502 هوالشافی
چون رنگش نارنجی هست لذا حاوی پکتین و لیکوپن
می باشد که هر دو رادیکال های آزاد را با خاصیت آنتی اکسیدان خود از بین می بردند لذا مانع از ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

503 هو
عامل ایجاد توهم ماده ای بنام دوپامین هست که نوروترانسمیتری می باشد که از محلی بنام جسم سیاه در مغز شده و موجب شادی در فرد میشود ولی ترشح بیش از ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

504 هو
برخی به اشتباه معتقدند که در محل اتصال مری به معده در یچه ای به نام کاردیا وجود دارد ولی چنین نیست و در آن محل یک اختلاف فشار هست که همیشه حرکا ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

505 هو
حرکات دودی دستگاه گوارش.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

506 هو
عامل نارکولپسی یا بیماری خواب است.
یک روش درمان استفاده از آمفتامینهایی نظیر متیل فنیدات یا همان ریتالین هست البته با تجویز پزشک چون دارویی ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

507 هو
پادزهر بنزودیازپین هایی نظیر دیازپام در صورت توکسیسیتی یا مسمومیت آمپول فلومازینیل می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

508 هو الشافی
پادزهر یا آنتی دوت بتا بلوکر هایی نظر پروپرانولول یا ایندرال در زمان مسمومیت گلوکاگون تزریقی می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

509 هو الشافی
آنتی دوت استامینوفن در مسمومیت با آن ان استیل سیستیین می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

510 هو
راولینسن ۱۸۴۴.
وی تاریخ مذکور را بنا به گفته ابراهام جکسون امریکایی که خود کتیبه بیستون را با معلق شدن در کوه مجددا بررسی کرده، در زیر کتیبه ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

511 هو
برادران وارنر.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

512 هو
سوپنتن.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

513 هو
مترجم.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

514 هو
طرح ، نقشه.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

515 نوعی پارافیایا از دیدگاه روانپزشکی محسوب می شود که تعریف خاص خود را دارد.
روانپزشکی کاپلان_ سادوک .
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

516 هو
فاکولته.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

517 هو
پر فراز و نشیب.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

518 هو
بزرگترین معبد در یونان باستان.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

519 هو
مجمع خدایان یونان باستان.
پان به معنی همه.
تیو به معنی خدا.
تیولوژی یعنی الهیات.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

520 هو
علم صرف ونحو عربی.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

521 هو
اثر منظوم حسان بن ثابت شاعر مقرب حضرت رسول (ص)
معروف به شاعر النبی، وی زمانیکه شاعران معاند پیامبر اعظم ( ص) را هجو می کردند در پاسخ آنها اش ...
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

522 هو
نسخه خطی نفیس این کتاب در ۱۳۱۹ ش جهت فروش به کتابخانه ملی ارایه شده ولی به علت بی کفایتی مسولین وقت کتابخانه و پیشنهاد قیمت پایین به فروشنده مت ...
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

523 هو
اثر ابن عساکر در هشتاد مجلد چاپ بیروت.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

524 هو
تفسیر آیاتی هست که با کلمه قل آغاز می شوند. این تفسیر در چهار مجلد چاپ شده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

525 هو
قاضی مختص نظامیان در گذشته.
عسگر در ترکی عثمانی به معنی سرباز هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

526 هو
پابرهنه گان کرملی نام فرقه ارتودکس مسیحی که در عصر صفویه جهت تبلیغ به ایران و دربار صفوی راه یافتند و واژه نامه ای چهار زبانه به زبانهای ایتال ...
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

527 هو
کیمیای سعادت.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

528 هو
کلنل محمد تقی خان پسیان.
تولد : ۱۲۷۰ محله سرخاب تبریز.
قتل : ۱۳۰۰ ش در قوچان.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

529 هو
دو فارسنامه داریم که عبارتند از :
فارسنامه ناصری.
فارسنامه ابن بلخی به تصحیح و تنقیح گای لسترنج.
هردو کتاب مذکور به چاپ رسیده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

530 هو
اثری بسیار نفیس در شش مجلد از ایرج افشار که ادامه کار را مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی بر عهده گرفته است و از جلد هفتم تا یازدهم منتشر شده و ا ...
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

531 هو
اثر شهاب الدین نسوی ودر خصوص تاریخ هجوم مغولان به ایران و سقوط خوارزمشاهیان می باشد. نفثه المصدور به معنی درد دل هست . این کتاب نثری بسیار پر ت ...
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

532 هو
غارت و چپاول.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

533 هو
اثر ابن قتیبه دینوری به زبان عربی.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

534 هو
معروف به تاریخ الفخری اثر ابن الطقطقی که ترجمه فارسی آن موجود هست و موضوع آن حمله مغول به بغداد می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

535 هو
انفلاسیون یا تورم.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

536 هو
جزایر.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

537 هو
اسلام شناسی.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

538 هو
تاریخ سلاجقه اثر محمودبن محمد آقسرایی و به تصحیح پروفسور عثمان توران در آنکارا به چاپ رسیده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

539 هو
تاریخ اسماعیلیه، اثر محمد بن زین العابدین خراسانی.
اولین بار توسط الکساندر سیمینوف تصحیح و در مسکو به چاپ رسیده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

540 هو
تاریخ طبرستان به تصحیح عباس اقبال آشتیانی.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

541 هو
کتابی در خصوص تاریخ و جغرافیای مشهد مقدس از اعتماد السلطنه.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

542 هو
مصیبت.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

543 هو
در متون قدیمی از جمله سفینه تبریز جهت اجتناب از استفاده لفظ جلاله الله از اه استفاده می شد مانند عبداه بجای عبدالله.
ماخذ: هفتاد مقاله ایرج ...
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

544 هو
مسامحه ، سهل انگاری.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

545 هو
آفوریسم یا کلمات قصار حضرت علی ( ع) به ترتیب حروف الفبایی.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

546 هو
در قدیم به برگزیده کتاب یا مطلبی اختیارات گفته می شد.
مانند کتاب اختیارات بدیعی در زمینه شناخت داروها.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

547 هو
برید ، پست.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

548 هو
ساکنان اولیه قاره آمریکا یعنی اقوام مایا و اقوام اینکا در چند هزار سال پیش از میلاد از ترکستان روسیه و از طریق تنگه برینگ در شرق روسیه وارد آلا ...
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

549 هو
اعن از ریشه عون هست و معنی رب اعن ، خدایا کمکم کن می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

550 هو
رود سیحون یا سیر دریا.
منبع : لغات جغرافیایی از صنیع الدوله.
١٣٩٩/٠٢/٠٤
|