برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

بهمن عنایتی کاریجانی

  بهمن عنایتی کاریجانی کارشناس پرستاری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 هو
۱_فاتحه الکتاب.
۲_حمد.
۳_سبع المثانی.
۴_ام القرآن
۵_کنز(گنج)
۶_اساس
۷_شفا
ماخذ: تفسیر گرانسنگ نمونه جلد اول.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

452 هو
برده فروش.
١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

453 هو
تاریخ بیهقی.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

454 هو
همسر مرحوم جلال آل احمد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

455 هو
شاعر معاصر .
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

456 هو
درترمینولوژی پزشکی اتصال دو قسمت از بافتی که قسمت میانی آن بنا به عللی با عمل جراحی برداشته شده مثلا آناستوموز دو سر روده بزرگ که قسمتی از آن ب ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

457 هو
تصویر از صورت ، عکس یا نقاشی.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

458 هو
دیوان سلطان ولد ( پسر مولانا).
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

459 هو
نظام الدین قاری. چاپ مشترک مجلس و یک ناشر دیگر.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

460 هو
پناهگاه ودژ.
ملاذ الانام یعنی پناه گاه مردم، تکیه گاه مردم.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

461 هو
اسم عام و به معنی دانشمند یهودی در گذشته دور.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

462 هو
یهودی، پولداروخسیس.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

463 هو
درسال ۲۰۱۵ تبریز توسط سازمان ملل به عنوان شهر فرش معرفی گردید.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

464 هو
واژه نامه ای پنج زبانه به زبانهای هندوستانی ، فارسی، عربی ، سنسکریت ، انگلیسی. این واژه نامه در قرن ۱۹ م در هند تدوین شده است.
چاپ افست آن د ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

465 هو
از القاب نبی مکرم اسلام ( ص).
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

466 هو
حضرت اسماعیل ذبیح الله (ع).
منبع : تفسیر طبرسی یا مجمع البیان جلد اول.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

467 هو
کتابی از حبیش تفلیسی در شناخت وجوه لغات قرآنی و شناخت کلماتی که چند وجه معنا دارند. در تهران به چاپ رسیده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

468 هو
سخت کردن، باریک کردن، باریک اندیشیدن و دقت کردن، امعان نظر.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

469 هو
سیمرغ.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

470 هو
فساد کننده در زمین و محارب با خدا .
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

471 هو
سوره شریفه مایده آیه ۳۵.
بعد از خدا و رسول ( ص) ولی شما مومنانی هستند که نماز را به پا می دارند و در حین رکوع زکات می دهند. این آیه شریفه به ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

472 هو
اثر فریتز ولف آلمانی.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

473 هو
فرهنگ لغات شاهنامه.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

474 هو
حسن لعاب
تفاسیر
جامع الفارس
خیابان گلستان ( فرهنگ منظوم)
دیرینه
کتاب الدقایق
زفان گویا
سرمه سلیمانی که در ایران چاپ شده ا ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

475 هو
واژه نامه ای فارسی که در هند تالیف شده است.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

476 هو
فرهنگ فارسی به ترکی در دو مجلد در سال ۱۱۵۵ق در استانبول به چاپ رسیده است. نام دیگر آن لسان العجم می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

477 هو
دارونما.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

478 هو
به آلمانی پیشوا ، رهبر.
رایش سوم یا آدولف هیتلر.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

479 هوالشافی
به معنی بیماری تب یونجه می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

480 هو
در ترمینولوژی طبی به معنی میخچه هست.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

481 هو
هیبریدکردن ، پیوند موجودات با نژادها و گونه های مختلف.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

482 هو
هلال ماه ، هلالی.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

483 هو
مدال افتخار.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

484 هوالشافی
سرفه خلط دار.
productive cough نیز به همین معنی می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

485 هو
ماده یا فرآورده آرایشی ، اصطلاحی مربوط به زیبایی.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

486 هو
تاج.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

487 هو
بند ناف.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

488 هو
قرنیه.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

489 هو
۱_ رسمیت دادن شیعه امامیه در ایران.
۲_ وحدت بخشیدن به بخش های مختلف ایرانزمین و ایجاد یک کشور یکپارچه.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

490 هو
ملاط بسیار محکم از ترکیب خاکستر، زرده تخم مرغ وآب آهک. ملاط ارگ علیشاه تبریز از ساروج می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

491 هو
شوهر خواهر.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

492 هو
جنین نارس ، جنین سقط شده است.
افگانه کردن یعنی سقط جنین کردن.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

493 هوالشافی
بیماری عصبی که شخص مبتلا معنی کلمات را نمی فهمد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

494 شیاف. ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

495 هو
زمانیکه فشار خون بالا می رود به طور خودکار این ماده از دیواره داخلی شرایین به داخل خون تراوش می شود و فشار خون را پایین می اورد به شرطی که سرخر ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

496 هو
گشاد کننده عروق. داروهایی که این خاصیت را داشته باشند باعث کاهش فشار خون می شوند.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

497 هو
در اصل آتسیز می باشدیعنی بدون اسب.
آت به معنی اسب هست.
سیز پسوند نداشتن.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

498 هو
واژه نامه ای ترکی اثر محمود کاشغری .
چاپ آنکارا توسط بسیم آتالای.
چاپ تبریز با ترجمه فارسی در دهه ۸۰ ش.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

499 هو
اثر ملا عبد النبی فخر الزمان قزوینی به تصحیح مرحوم احمد گلچین معانی.
موضوع : تذکره الشعرا می باشد.
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

500 هوالشافی
به معنی تجمع و چسبندگی پلاکتی می باشد واین عامل بسیار خطرناک بوده وباعث ایجاد لخته های خونی وسکته های قلبی و مغزی می شود عواملی که مانع ا ...
١٣٩٩/٠٢/٠٥
|