دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١٩٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
٧,٧١٠
لایک
لایک
٢١
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٦

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٤

آخه چرا ؟ ، کی گفته ؟!

دیدگاه
٠

گدا حق چانه زدن ندارد

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٣ سال پیش
متن
He gathered all his wife's friends for the surprise party.
دیدگاه
١

او جمع کرد همه دوستان همسرش را برای مهمانی غافلگیر کننده

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.