منو
امیر زمانی

امیر زمانی

عضو از ٣ سال پیش
امتیاز کل
٢,٦٩٠
لایک
٣٠٢
لایک
دیس‌لایک
١٦٥
دیس‌لایک
رتبه کل
١,١١٨
رتبه کل

دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٢,٦٩٠
امتیاز
رتبه در دیکشنری
١,١١٨
لایک
لایک
٣٠٢
دیس‌لایک
دیس‌لایک
١٦٥

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
امتیاز
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

پیشنهادهای برتر

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٧

نزد

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٠

احراز کردن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٦

منجر شدن

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
١٣

نشان دهنده ی

تاریخ
٣ سال پیش
دیدگاه
٨

مورد اعتماد - قابل استناد

ترجمه‌های برتر

ترجمه‌ای موجود نیست.

سوال‌های برتر

پاسخی موجود نیست.

پاسخ‌های برتر

پاسخی موجود نیست.