دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٠٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٤,٥٥٠
لایک
لایک
٥٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٢

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

کلیه درد😎

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٣

Kity

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

درد واقعا شدید

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
٠

درد

تاریخ
٤ سال پیش
دیدگاه
١٥

اسمم محمد ارشاده ولی ارشاد صدام میکنن ارشاد یعنی راهنمایی کننده /هدایت کننده

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٤ سال پیش
متن
He has an ache in the back.
دیدگاه
٨

او ( مذکر ) کمرش درد میکند.

تاریخ
٤ سال پیش
متن
The dentist's waiting room was filled with patients.
دیدگاه

اتاق دندان پزشک با بیماران کامل شده بود

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.