برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غلامحسین آرام

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 عود ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

2 مواد پاک کننده دندان، مانند خمیر دندان و پودرهای پاک کننپه و ساینده دندان ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

3 آبگون ١٤٠٠/٠٢/٢٩
|

4 شبه رزین ١٤٠٠/٠٢/٢٨
|

5 کاردک پالت نقاشی ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

6 ورقه داغ زنی، برای علامتگذاری روی جلد کتاب و غیره ١٤٠٠/٠٢/٠٩
|

7 گِل سفید ١٤٠٠/٠٢/٠٨
|

8 درخت ابریشم یا شب خسب ١٤٠٠/٠٢/٠١
|

9 یک نوع کابل انعطاف پذیر برای انتقال نیروی مکانیکی یا انرژی که از طریق حرکت وجابجایی یک کابل داخلیِ درون یک کابل توخالی انجام می شود. مانند کابل ترمز ... ١٣٩٩/٠١/١٣
|

10 پارچه محافظ خاکریزها ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

11 پارچه محافظ خاک ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

12 نرم شده ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

13 لاستیکی که با عمل آوردن آن با گوگرددر حرارت بالا آن را از حالت پلاستیکی به حالت کشدار در می آورند. ١٣٩٩/٠١/٠٤
|

14 ( Crude mica, which consists of mica crystals, of irregular shape, size and thickness, covered with earth (“ books ”
مواد خاکی
١٣٩٩/٠١/٠٣
|

15 مواد خاکی، ١٣٩٩/٠١/٠٣
|

16 طرح ساده، نشان از حروف اول اسم ١٣٩٨/١٢/١٧
|

17 کاپشن کلاه دار، کاپشن با کلاه سرهم، بادگیر کلاه دار ١٣٩٨/١٢/١٥
|

فهرست جمله های ترجمه شده

واژه جمله های ترجمه شده

1 embankment
• The car slid off the road and onto the embankment.
• اتومبیل از روی جاده به سمت خاکریز سر خورد
١٣٩٨/١٢/١٤
|