تماس با ما

نشانی: خیابان فلسطین، روبروی خیام شمالی، پلاک 533، طبقه اول
dictionary@abadis.ir :رایانامه
@abadisonline :کانال اطلاع رسانی
@mjabadis :ارتباط با طراح

آدرس