اسم با حرف ح

جستجوی تازه
با تغییر گزینه های زیر، اسم دلخواه خود را پیدا کنید

حسین/hoseyn/

خوب، نیکو، صاحب جمال، نام امام سوم شیعیان، حسین: مصغر حسن به معنی خوب، نیکو و صاحب جمال است حسین نا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسن/hasan/

نیکو، خوب روی، خوبی، نیکویی، جمیل، نام امام دوم شیعیان، حَسَن در لغت صفت مذکر از حُسن به معنای نیکو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمید/hamid/

ستوده، فرخنده، از صفات پروردگار، ستایش شده، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمیدرضا/h.-rezā/

ترکیب دو اسم حمید و رضا ( ستوده و خشنودی )، از نام های مرکب، حمید و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حامد/hāmed/

ستایشگر، سپاس گزار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمیده/hamide/

ستوده، فرخنده، نام مادر امام موسی کاظم ( ع )، پسندیده، ( اَعلام ) مادر امام موسی کاظم ( ع )، مؤنث ح ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حلیمه/halime/

صبور، بردبار، شکیبا، ( مؤنث حلیم ) زن خویشتن دار، صبور و با تحمل، دختر بردبار، مؤنث حلیم، نام دایه ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حیدر/heydar/

شیر، دلاور، لقب حضرت علی ( ع )، اسد، لقب علی ( ع )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حبیب الله/habibollāh/

ترکیب دو اسم حبیب و الله ( دوست و خدا )، دوست خدا، ( اَعلام ) حبیب الله خان پادشاه افغانستان [، قمر ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسینعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حسین و علی ( نیکو و بلندقدر )، از نام های مرکب، حسین و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حدیث/hadis/

داستان، حکایت، روایت، سخنی که از پیامبر اسلام ( ص ) یا بزرگان دین نقل کنند، ( به مجاز ) عشق، سودا، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حبیب/habib/

دوست، معشوق، یار، ( اَعلام ) ) حبیب ابن مظاهر [قرن اول هجری] مسلمان شیعه ی ساکن کوفه، از یاران امام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حبیبه/habibe/

دوست، معشوق، انسان کامل، ( مؤنث حبیب )، یار، معشوقه، مؤنث حبیب


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حدیثه/hadise/

داستان، حکایت، روایت، جدید، نو، ( در قدیم ) امروزی


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حکیمه/hakime/

دانشمند، فیلسوف، پزشک، ( مؤنث حکیم )، زن حکیم و دانشمند، مؤنث حکیم، دانا به علوم مختلف


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمزه/hamze/

شیر بیشه، نام عموی پیامبر اسلام ( ص )، شیر، ( اَعلام ) ) حمزة ابن عبدالمطلب: [حدود پیش از هجرت – هج ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی، طبیعت
حنانه/hannāne/

بخشاینده، بسیار مهربان، آرزو کننده، نوحه و زاری کننده، بسیار نوحه کننده، ناله کننده، ستونی که قبل ا ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حجت/hojjat/

دلیل، فتوا، پیشوا، آنچه با آن بتوان ادعایی را ثابت کرد، برهان، رهبر


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حجت الله/hojjatollāh/

ترکیب دو اسم حجت و الله ( دلیل و خدا )، برهان حق تعالی، ( در تصوف ) انسان کامل که حجت حق بر خلق است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسام/hesām/

شمشیر برنده و تیز، ( در قدیم ) شمشیر تیز و برنده


پسر

عربی
حوا/havā/

زن گندمگون، نخستین زنی که خدا آفرید، همسر حضرت آدم ( ع )، نام یکی از صورت های فلکی، نخستین انسان ما ...


دختر

عربی، عبری

طبیعت، مذهبی و قرآنی، کهکشانی
حلما/holmā/

دختران صبور و بردبار، از القاب حضرت زینب ( س )، ( جمع حَلیم ) بردباران، صبوران، به ضم ح، جمع حلیم، ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسنا/hosnā/

نیکو، شایسته، خوب روی، زن زیبا، عاقبت نیکو، ( در قدیم ) نیک، پسندیده، زیبا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حوریه/huriye/

زن زیبا و سپید اندام، حور، زن سفید پوست و زیباروی، زن بهشتی زیبا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسنعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حسن و علی ( نیکو و بلندقدر )، از نامهای مرکب، حسن و علی، ( اَعلام ) حسنعلی قراقوینلو، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حانیه/hāniye/

مهربانی، زنی که به دلیل محبت به فرزندانش ازدواج نکند، از القاب حضرت فاطمه ( س )، مهربان، دلسوز، شری ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمیرا/homeyirā/

زن سرخ و سفید، ( به مجاز ) زیبارو، ( عربی )، زن سرخ و سپید، زن سرخ، ( اَعلام ) لقبی که پیامبر اسلام ...


دختر

عربی

تاریخی و کهن
حیدرعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حیدر و علی ( دلاور، بزرگوار و بلند مرتبه )، از نام های مرکب، حیدر و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمد الله/hamdollāh/

حمد و ستایش خداوند، آن که شکر و سپاس خدا را می گوید، ( اَعلام ) حمدالله مستوفی: [قرن هجری] شاعر، مو ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حدیقه/hadiqe/

بوستان، باغچه، باغ


دختر

عربی

طبیعت
حوری/huri/

زن زیبای بهشتی، زن زیبا، ( در ادیان ) حور، ( به مجاز )، حور ( عربی ) + ی ( فارسی )


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حشمت الله/hešmatollāh/

جلال و شکوه خداوند، بزرگی و عظمت خداوند، بزرگی و شکوه خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنیفه/hanife/

مؤنث حنیف، درست و پاک، راستین، خداپرست، ( مؤنث حنیف ) دختر درست و پاک، دختر راستین، زن ثابت قدم در ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حیات/hayāt/

زندگی، زیست، حیات


دختر

عربی
حاتم/hātam/

حاکم، قاضی، داور، نام مردی بسیار سخاوتمند از قبیله طی، به معنی حاکم، ( اَعلام ) رییس قبیله و شاعر ع ...


پسر

عربی
حسنه/hasane/

نیک، نیکو، خوب، پسندیده، عمل نیک و پسندیده، عمل پسندیده به ویژه عمل مطابق با شرع، کار نیک


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسنیه/hosniye/

نیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو


دختر

عربی
حافظ/hāfez/

آن که مراقبت یا حفاظت از کسی جایی یا چیزی را بر عهده دارد، نگهبان، آن که مراقبت یا حفاظت از کسی، جا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسام الدین/hesāmoddin/

شمشیر دین، ( اَعلام ) ) حسام الدین چلبی: [، قمری] صوفی اهل آسیای صغیر، از تبار ایرانی ( مردم ارومیه ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حشمت/hešmat/

بزرگی، عظمت، شرم و حیا، بزرگی و احترام ناشی از داشتن قدرت و ثروت بسیار، ( در قدیم ) شرم، حیا، پروا، ...


دختر، پسر

عربی
حورا/ho (w) rā/

حور، زن زیبای بهشتی، زنِ سفید پوستِ سیاه چشم و موی


دختر

عربی، فارسی
حفصه/hafse/

اسد، شیر، ( اَعلام ) دختر عمر بن خطاب و همسر پیامبر اسلام ( ص )، ( در اعلام ) دختر عمر بن خطاب و هم ...


دختر

عربی

تاریخی و کهن
حسن رضا/h.-rezā/

ترکیب دو اسم حسن و رضا ( نیکو و خشنود )، از نام های مرکب، حسن و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حکیم/hakim/

دانشمند، فیلسوف، پزشک، دانا، خردمند، از نام های پروردگار، طبیعت، فرزانه، دانا به چیزی ( داننده ی ام ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنا/hanā/

گیاهی درختی که در مناطق گرمسیری می روید و گل های سفید و معطر دارد، گیاهی درختی که گل های سفید و معط ...


دختر

عربی

طبیعت
حسین رضا/h.-rezā/

ترکیب دو اسم حسین و رضا ( نیکو و خشنود )، از نام های مرکب، حسین و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حفیظ الله/hafizollāh/

ترکیب دو اسم حفیظ و الله ( نگهبان و خدا )، کسی که خداوند نگهدار اوست


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حوریا/horiyā/

منسوب به حور، زن زیبای بهشتی، ( به مجاز ) زیبارو و پری گونه، [حور = زن زیبای بهشتی، زنان زیبای بهشت ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حمد/hamd/

شکرگزاری کردن، ستایش کردن، ( الحمد ) نام اولین سوره ی قرآن مجید، سپاس و ستایش کردن، شکر، سپاس، الحم ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حرمت/hormat/

آبرو، عزت، احترام، ارجمندی، اطاعت و فروتنی در برابر اوامر الهی، حرام بودن، دوری از زشتی ها و به جای ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حامی/hāmi/

حمایت کننده، پشتیبان، نگهبان، منسوب به حام پسر نوح، از اولاد حام، آن که پشتیبان و نگهبان کسی یا چیز ...


پسر

عربی
حسیبه/hasibe/

دارنده ی نام و شرف و بزرگی، زنِ شریف در اصل و نسب


دختر

عربی
حنیف/hanif/

راستین، مستقیم، ثابت و پایدار در دین، معتقد به اسلام، ( عربی )، درست و پاک، ( در ادیان ) معتقد به ی ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسان/hesān/

بسیار نیکو، بسیار خوب، نیکروی، ( اَعلام ) حسان ابن ثابت [قرن اول هجری] شاعر عرب ملقب به «شاعر پیامب ...


پسر، دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حاصل/hāsel/

نتیجه، بدست آمده، نفع، سود، باقی مانده، فراهم و موجود یا به دست آمده، آنچه در طول عمر به دست آمده ی ...


پسر، دختر

عربی

طبیعت
حکمت/hekmat/

علم خداوند، دانش، راستی، درستی، کلام موافق حق، ( عربی )، معرفت به مسائل، خردمندی، فرزانگی، سخن اخلا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حفیظه/hafize/

نگهداری و بازداشت از ناروا، موکّل به چیزی، حافظ و محفوظ


دختر

عربی
حلیا/halyā/

آرایش، زینت و زیور، خوش آمدن در چشم، زیور و آرایش، مرکب از حلی عربی و الف تانیث فارسی، پیرایه


دختر

عربی، فارسی
حارث/hāres/

کشاورز، نام چند شخصیت تاریخی، ( عربی )، برزگر، ( اعلام ) ) حارث بن ابی شعر [قرن ششم میلادی] بزرگتری ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن
حلیم/halim/

صبور، بردبار، شکیبا، از نام ها و صفات خداوند، خویشتن دار، با صبر و تحمل، از نامهای خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنظله/hanzale/

نام گیاهی که خاصیت دارویی دارد، نام جوانی که در شب اول ازدواجش در رکاب رسول ( ص ) جنگید و به شهادت ...


پسر

عربی

طبیعت، مذهبی و قرآنی
حسیبا/haseybā/

دختر با اصل و نسب، پاک نژاد، پاکزاد و اصیل، ( حَسِیب = پاک نژاد، پاکزاد، اصیل، ا ( پسوند نسبت ) )، ...


دختر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حسانه/hesāne/

بانوی زیباروی، دختر نیکو، زن بسیار نیکو، ( اَعلام ) از صحابیات و از دوستان نزدیک حضرت خدیجه کبری ( ...


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حمود/hamud/

ستوده و پسندیده، حمد کننده، بسیار سپاسگزار پروردگار


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسیب/hasib/

بزرگوار، از اسامی خداوند، ( در قدیم ) دارای فضل و کمال اکتسابی یا ذاتی، آن که دارای حسب و نسب است


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حریر/harir/

ابریشم، نوعی پارچه ی ابریشمی نازک، نماد هر چیز نرم و لطیف، نوعی پارچه ی ابریشمیِ نازک، پیله ی ابریش ...


دختر

عربی
حمده/hamde/

سپاس و شکرگزاری


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حر/hor(r)/

آزاده، جوانمرد، کریم، آزاد، ( در قدیم ) دارای اعتقاد و رفتار شایسته و بزرگوارانه، ( اَعلام ) ) حر ا ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حنان/hannān/

آرزومند، مشتاق، بخشاینده، بسیار مهربان، از نام های پروردگار، نوحه و زاری کننده، از نام های خداوند، ...


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حاتمه/hātame/

مؤنث حاتم، حاکم، قاضی، داور، ( مؤنث حاتم )، حاتم


دختر

عربی
حماد/hammād/

بسیار سپاسگزار، بسیار حمد کننده و ستاینده


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حریه/horriye/

آزادی، آزادگی، آزاد مردی، ( =حره )، حره


دختر

عربی
حنیسه/hanise/

زن شجاع


دختر

عربی
حسون/hasun/

نام پرنده، سهره، ( عربی )، نام پرنده ای، ( در عربی ) شوَیکیّ، ( در گویشهای محلی خوزستان ) مصَغر حسن ...


پسر

عربی

طبیعت
حورالعین/hurolein/

زن زیبا با چشمانی سیاه و درشت، ( در قدیم ) زن یا زنان سفیدپوست درشت چشم


دختر

عربی
حیان/hayyān/

زنده، کسی که برای چیزی وقت و زمان تعیین کند، ( عربی )، ( اَعلام ) ) نام مورخ و پژوهشگری از مردم قرط ...


پسر

عربی

تاریخی و کهن، مذهبی و قرآنی
حسین طاها/h.-tāhā/

ترکیب دو اسم حسین و طاها ( نیکو و نام پیامبر اسلام )، از نام های مرکب، حسین و طاها ( طه )


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حلیه/helye/

زینت، زیور، مجازا خوش صورت، خوش اندام، پیرایه، ( به مجاز ) مشخصات صورت و اندام


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حازم/hāzem/

بااحتیاط، هوشیار، محتاط، دور اندیش


پسر

عبری
حدیثا/hadisā/

منسوب به حدیث، داستان، حکایت، ( حدیث، الف اسم ساز )، نو، جدید، تازه، خبر


دختر

عربی
حسین سالار/h.-sālār/

ترکیب دو اسم حسین و سالار ( نیکو و رهبر )، از نام های مرکب، حسین و سالار


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حانا/hānā/

مشتاق و آرزومند، ( در هندی ) ( = حانا اقطی ) نام درختی است که میوه ی آن بِل ( = نارهندی ) است و مصر ...


دختر

عربی
حنیفا/hanifā/

یکتا پرست و موحد، مسلمان واقعی، فرد پای بند به اسلام


دختر

عربی
حماسه/hamāse/

دلیری، شجاعت، کاری افتخار آفرین، نوعی شعر، بی باکی، کاری افتخارآفرین که از سر شجاعت و دلاوری یا مها ...


دختر

عربی

تاریخی و کهن
حمیدعلی/h.-ali/

ترکیب دو اسم حمید و علی ( ستوده و بزرگوار )، از نام های مرکب، حمید و علی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حاجات/hājāt/

حاجت ها، نیازها، خواسته ها، ( عربی، جمع حاجَة )


پسر

عربی
حبه/habbe/

یک دانه، یک حب، دانه ی بعضی از میوه ها و گیاهان، ( به مجاز ) پول بسیار اندک


دختر

عربی
حوروش/ho(w)rvaš/

آن که چون حور زیباست، ( حور، وش ( پسوند شباهت ) ) دختری چون زن ( زنان ) زیبای بهشتی، حور ( عربی ) + ...


دختر

فارسی، عربی
حسین مهدی/h.-mahdi/

ترکیب دو اسم حسین و مهدی ( نیکو و هدایت شده )، از نام های مرکب، حسین و مهدی


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حامد رضا/hamed-reza/

ترکیب دو اسم حامد و رضا ( ستایشگر و خشنود )


پسر

عربی
حامده/hamede/

مؤنث حامد، سپاسگزار


دختر

عربی
حامین/hamin/

پشتیبان، حمایت کننده، جمع حامی


پسر

عربی
حجت الدین

آن که دلیل و برهان دین است


پسر

عربی
حرمت علی

آن که شأن و حرمتی چون علی ( ع ) دارد یا به حرمت علی ( ع ) متولد شده است


پسر

عربی
حریرگل/harir gol/

گلِ ابریشم، ( مجاز ) زیبا و لطیف


دختر

فارسی، عربی

طبیعت، گل
حسام الله/hesāmollāh/

شمشیر خداوند


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسام رضا/h.-rezā/

ترکیب دو اسم حسام و رضا ( شمشیر برنده و خشنود )، از نام های مرکب، حسام و رضا


پسر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسنا زهرا/h.-zahrā/

ترکیب دو اسم حسنا و زهرا ( نیکو و روشن تر )، از نام های مرکب، حسنا ( حسنی ) و زهرا


دختر

عربی

مذهبی و قرآنی
حسین فربد/h.-farbod/

ترکیب دو اسم حسین و فربد ( خوب و شکوهمند )، از نام های مرکب، حسین و فربد


پسر

فارسی، عربی

مذهبی و قرآنی
حشمت اله

نشانه شکوه و برزگی خداوند


پسر

عربی



انتخاب نوع اسم

انتخاب ریشه اسم

انتخاب گروه اسم

برچسب ها

اسماسم پسر با حاسم دختر با ح