واژه نامه بختیاریکا

برای استفاده از واژه نامه بختیاریکا، واژه خود را در بخش بالا بنویسید.

گویش بختیاری

گویش بختیاری اگر چه گویشورانی اندک به نسبت فارسی دارد اما این گویش درختی تنومندیست که بسیاری از واژگان فارسی از این گویش زاده شده اند . گویش بختیاری دریای بیکرانیست، تا رسیدن به حد مطلوب جمع‌آوری تمام واژگان و اصطلاحات راه بسیار دور و درازی در پیش است. گویش بختیاری می‌تواند به خوبی در واژه سازی برای تطبیق مفاهیم و نامگذاری های جدید خارجی و ریشه‌یابی بسیاری از اصطلاحات و واژگان مجهول کهن کمک شایسته‌ای به زبان پارسی بنماید.

واژه نامه بختیاریکا

واژه نامه بختیاریکا از سال ۱۳۸۸ با هدف جمع آوری ،شناسایی و ریشه یابی واژگان ایل بختیاری شروع به کار کرد.در سال ۱۳۹۴ نخستین چاپ از این کتاب منتشر شد.در چاپ دوم این کتاب برای اولین بار واژه نامه فارسی بختیاری نیز گنجانده شد.واژه نامه در سال ۱۳۹۷ با نام لوگشت با حدود دوازده هزار واژه و اصطلاح انتشار یافت. هدف گذاری بختیاریکا این است که در در سال ۱۴۰۱ مجموعه ۶ جلدی از واژگان، فرهنگ و تاریخ بختیاری منتشر کند که در آن نقشه راه ترسیم شده است و این گویش دستور زبان مستقل، الفبا و رسم‌الخط ویژه خود را خواهد داشت تا مشکلات نوشتاری و مسائلی که در ارتباط با بهره گیری دو جانبه از گویش بختیاری ، زبان فارسی و انگلیسی به وجود آمده است، را فراهم نماید.اکثریت مطالب مرتبط با موضوع واژگان در این مجموعه قبل از چاپ توسط آبادیس در دسترس همگانی و علاقمندان قرار داده خواهد شد.

مدیریت واژه نامه

آقای امیر رستمی بابادی مدیریت بختیاریکا را عهده دار می باشد. صفحه اینستاگرام


واژه نامه بختیاریکا