چرخه تو

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

/charKhe too/ جستجو و کنکاش – برای یافتن چیزی به این طرف و آن طرف رفتن و دنبالش گشتن

معنی یا پیشنهاد شما