دهستان ادران

شبکه مترجمین ایران

دانشنامه عمومی

دهستان آدران. دهستان آدران نام دهستانی در بخش آسارا شهرستان کرج، استان البرز در ایران است.
براساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۸۹۹۵ نفر (۲۶۸۱ خانوار) بوده است. براساس سرشماری سال ۱۳۹۰ جمعیت روستای ارنگه بزرگ ۳۰۲ نفر (۱۰۰ خانوار) بوده است.
دهستان آدران در مجموع ۱۸ روستا دارد که از جملهٔ آنها می توان به روستای مشهور ارنگه بزرگ اشاره کرد.
روستای ارنگه شامل روستاهای: گوراب، ابهرک، سیجان، سرزیارت جی. چاران و خور می باشد که به مجموعه آنها ارنگه و به مرکز آنها ارنگه بزرگ می گویند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما