انگلوساکسون

/~AngelosAkson/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

anglo-saxon

فرهنگ فارسی

نام عمومی قبایل ژرمنی( آنگل ها، ژوت ها، ساکسن ها )

فرهنگ عمید

( آنگلوساکسون ) ۱. نام عمومی قبایل ژرمنی شامل آنگل ها، ژوت ها و ساکسون ها که در قرن ششم میلادی بریتانیا را تصرف کردند.
۲. مردم انگلیسی زبان ساکن در آمریکا، انگلستان، و سایر مناطق.

دانشنامه عمومی

آنگلوساکسون. نام آنگلوساکسون ها (Anglo-Saxons) معمولاً برای اشاره به قبایلی از ژرمن ها به کار می رود که از اوایل سدهٔ ۵ میلادی در جنوب و خاور بریتانیای بزرگ نشیمن داشتند. آن ها ملت انگلیس را تشکیل دادند و دورهٔ آن ها تا زمان تصرف منطقه به دست نورمن ها یعنی سال ۱۰۶۶ ادامه یافت.
انگلستان در عهد آنگلوساکسون ها
آنگلوساکسون ها از چند قبیله همانند آنگل، ساکسون، واندال ها، لمباردها و گوت تشکیل شده بودند. این قبایل اکثراً در انگلستان امروزی در بخش پایین دیوار هادریان ساکن شدند.
در اوایل سده ۵ ام میلادی سه قبیله ژرمنی از خاک اروپا گذشتند و به سرزمینی وارد شدند که امروزه آن را انگلستان می دانند. نام این سه قبیله آنگل ها، ساکسون ها، و جوت ها بود. این قبیله ها بنا به خواهش بریتون ها به انگلستان رفتند. بریتون ها در خود انگلستان زندگی می کردند. آن ها می خواستند با کمک آن سه قبیله، بعضی از قبایل دشمن را که از شمال انگلستان رو به جنوب می رفتند از خاک خود بیرون کنند. قبایل ژرمنی، قبایل شمالی را عقب نشاندند. اما عده ای از بریتون ها را نیز از خاک انگلستان بیرون کردند و برای خود در سرزمین انگلستان پادشاهی های کوچک تأسیس کردند. پس از حدود ۳۰۰ یا ۴۰۰ سال، این پادشاهی ها به هم پیوستند و یکی شدند. مردم آنجا نیز به نام آنگلوساکسون ها معروف شدند.
آنچه که گیلداس راهبه در سده ششم میلادی ذکر کرده است این قبایل با قدرت بیشتری که ساکسون ها داشتند با تشکیل یک اتحادیه سبب ایجاد یک اتحاد در میان قبایل مهاجر شدند که این اتحاد سبب دفع حملات مردمان پیکت و گیل به آنان شد.اطلاعات و کنش های نخستین مربوط به این قبایل در کتاب تاریخ کلیسای ملت انگلیس آورده شده است که این کتاب در سال ۷۳۱ میلادی توسط سینت بید نگاشته شده است.عکس آنگلوساکسون
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

Anglo - Saxon
someone who belonged to the race of people who lived in England from about 600 AD
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما