اش پج

شبکه مترجمین ایران

گویش مازنی

( آش پج ) /aash paji/ آشپز

معنی یا پیشنهاد شما