ازاد سازى

شبکه مترجمین ایران

فارسی به عربی

( آزاد سازى (بازپس‏گیرى ) ) استعادة

ارتباط محتوایی

معنی ازاد سازى، مفهوم ازاد سازى، تعریف ازاد سازى، معرفی ازاد سازى، ازاد سازى چیست، ازاد سازى یعنی چی، ازاد سازى یعنی چه، ، رمز عملیات آزاد سازی خرمشهر، سقوط خرمشهر، خرمشهر را خدا آزاد کرد، اشغال خرمشهر، تاريخ شهادت محمد جهان آرا، تاریخ اشغال خرمشهر، عملیات فتح المبین، خرمشهر چند روز مقاومت کرد
برچسب ها: دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ازاد سازى
کلمه بعدی: ازاد سازی
اشتباه تایپی: hchn shcى
عکس ازاد سازى : در گوگل

معنی یا پیشنهاد شما