ابخیز

/~Abxiz/

مترادف ابخیز: ( آبخیز ) آب دار، آبزا، کوهه، موج، موج کوهه
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

aquifer, surf, wave, aquiferous, breaker

مترادف ها

aquiferous (صفت)
ابخیز

لغت نامه دهخدا

( آب خیز ) آب خیز. ( اِ مرکب ) طوفان :
آب خیز است این جهان کشتیت را
بادبان این طاعت و دانش خله.
ناصرخسرو.
و دل در میان طوفان بلا و آبخیز محنت و عنا گرفتار شد. ( تاج المآثر ).
اندر این آب خیز نوح توئی
واندر این دامگه فتوح توئی.
اوحدی.
|| طغیان و افزایش آب در فصل بهار. بهارآب : و ایشان را [ مردم سرخس را ] یکی خشک رود است که اندر میان بازار میگذرد و بوقت آبخیز اندرو آب رَوَد و بس. ( حدودالعالم ). و از آنجا روی بقصبه نهاد وقت آبخیز بودبه شور رسید ترسید از عبره کردن آن آب. ( تاریخ بیهق ). || مد، مقابل جزر. || و در برهان به معنی ناودان نیز آمده است. || ( نف مرکب ) زمین آب دار چون چمن و جز آن. نزّاز.

فرهنگ فارسی

( آبخیز ) ( اسم ) ۱- زمینی که هر جای آنرا بکنند آب بیرون آید ۲- زمین آبدار مانند چمن . ۳ - مد مقابل جزر . ۴ - موج . ۵ - طوفان ۶ - طغیان و افزایش آب در فصل بهار .
زمین پر آب، زمینی که هرجای آنرابکنند آب بیرون آید، موج، طغیان آب، کوهه آب
( آب خیز ) طوفان

فرهنگ معین

( آبخیز ) (اِمر. ) ۱ - زمین پر آب . ۲ - مد، مق جزر. ۳ - موج . ۴ - طوفان .

فرهنگ عمید

( آبخیز ) ۱. (کشاورزی ) زمین پرآب، زمینی که هر جای آن را بکنند آب بیرون آید.
۲. [قدیمی] طوفان دریایی.
۳. [قدیمی، مجاز] پیشامد وحشتناک: اندر این آبخیز، نوح تویی / واندر این دامگه فتوح تویی (اوحدی: ۴۷۹ ).
۴. (اسم ) [قدیمی] موج.
۵. (اسم مصدر ) [قدیمی] طغیان آب.

فرهنگستان زبان و ادب

آبخیز
[مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] ← حوضۀ آبریز

ارتباط محتوایی

مترادف( آبخیز ) آب دار، آبزا، کوهه، موج، م ...لغت نامه دهخدا( آب خیز ) آب خیز. ( اِ مرکب ) طوفان : آب خیز است این جهان کشتیت را بادبان این طاعت و دانش خله. ن ...فرهنگ فارسی( آبخیز ) ( اسم ) ۱ - زمینی که هر جای آنرا بکنند آب بیرون آید ۲ - زمین آبدار مانند چمن . ۳ - مد مقاب ...فرهنگ معین( آبخیز ) (اِمر. ) ۱ - زمین پر آب . ۲ - مد، مق جزر. ۳ - موج . ۴ - طوفان .فرهنگ عمید( آبخیز ) ۱. ( کشاورزی ) زمین پرآب، زمینی که هر جای آن را بکنند آب بیرون آید. ۲. [قدیمی] طوفان دری ...فرهنگستانآبخیز [مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست و جنگل] ← حوضۀ آبریز
معنی ابخیز، مفهوم ابخیز، تعریف ابخیز، معرفی ابخیز، ابخیز چیست، ابخیز یعنی چی، ابخیز یعنی چه، ، آبخیز چیست، حوضه آبریز چیست، حوزه آبخیز، تفاوت حوضه آبریز و آبخیز، حوزه آبخیز چیست، نام حوضه های آبریز ایران، حوضه های آبریز ایران، حوضه یا حوزه
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، فرهنگستان زبان و ادب، فرهنگستان زبان و ادب با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ابخیز
کلمه بعدی: ابخیز گاه
اشتباه تایپی: hfodc
آوا: /~Abxiz/
نقش: اسم
عکس ابخیز : در گوگل
معنی ابخیز

پیشنهاد کاربران

آب خیز همان آب زه است که ما در خراسان مخفف انرا ابخز میگوییم و اصلا طوفان نیست اگر مرحوم اوحدی به طوفان نوح اشاره کرده چون در ان طوفان در قران امده که از تنور آب خیز برداشت و فوران کرد که می فرماید فار تنور
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما