اب گردش

/~AbgardeS/
شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

( آب گردش ) آب گردش. [ گ َ دِ ] ( ص مرکب ) تندرفتار :
آب گردش مرکبی کز چابکی هنگام تک
نعل سخت او ز خاک نرم می گردد غبار.
ازرقی.
|| ( اِ مرکب ) نوبت آب در اصطلاح برزگران.

فرهنگ فارسی

( آب گردش ) ( صفت ) تند رفتار تند رو سریع السیر .
تند رفتار

فرهنگ معین

( آب گردش ) (گَ دِ ) (ص مر. ) تند رفتار، تندرو، سریع السیر.

فرهنگ عمید

( آب گردش ) ۱. نوبت آب گرفتن برای کشتزار.
۲. تندرو: آبگردش مرکبی کز چابکی هنگام تک / نعل سخت او ز خاک نرم انگیزد غبار (ازرقی: ۲۴ ).

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخدا( آب گردش ) آب گردش. [ گ َ دِ ] ( ص مرکب ) تندرفتار : آب گردش مرکبی کز چابکی هنگام تک نعل سخت او ...فرهنگ فارسی( آب گردش ) ( صفت ) تند رفتار تند رو سریع السیر . تند رفتارفرهنگ معین( آب گردش ) (گَ دِ ) (ص مر. ) تند رفتار، تندرو، سریع السیر.فرهنگ عمید( آب گردش ) ۱. نوبت آب گرفتن برای کشتزار. ۲. تندرو: آبگردش مرکبی کز چابکی هنگام تک / نعل سخت او ز ...
معنی اب گردش، مفهوم اب گردش، تعریف اب گردش، معرفی اب گردش، اب گردش چیست، اب گردش یعنی چی، اب گردش یعنی چه، ، تحقیق در مورد چرخه آب در طبیعت، چرخه آب برای کودکان، چرخه آب سوم ابتدایی، چرخه اب به زبان ساده، مراحل چرخه آب، چرخه ی آب چیست؟، چرخه آب چیست، چرخش آب در طبیعت
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اب گردش
کلمه بعدی: اب گردن
اشتباه تایپی: hf 'vna
آوا: /~AbgardeS/
نقش: اسم
عکس اب گردش : در گوگل
معنی اب گردش

معنی یا پیشنهاد شما