اب لمبو

/~Ablambu/
شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

squashy

فرهنگ فارسی

( آب لمبو ) ( صفت ) میوه. فشرده میوه شل شد. پر آب : انار آب لمبو آب لمبه آب لنبو .
آب لنبه، آب لمبه، آب لنبو، میوه لهیده وپر آب، میوهای که آنرابادست فشارداده و آبکی کرده باشند

فرهنگ معین

( آب لمبو ) (لَ ) (ص مر. ) (عا. ) = آب لنبو: ۱ - میوه ای که در اثر فشردن آبش را از دانه جدا کرده باشند، مانند انار. ۲ - هرچیز له شده .

فرهنگ عمید

( آب لمبو ) میوۀ لهیده و پرآب، میوه ای که آن را با دست فشار داده و آبکی کرده باشند، مانند انار.

جدول کلمات

آب لمبو
میوۀ لهیده و پرآب، میوه ای که آن را با دست فشار داده و آبکی کرده باشند، مانند انار.

ارتباط محتوایی

فرهنگ فارسی( آب لمبو ) ( صفت ) میوه. فشرده میوه شل شد. پر آب : انار آب لمبو آب لمبه آب لنبو . آب لنبه، آب لمب ...فرهنگ معین( آب لمبو ) ( لَ ) ( ص مر. ) ( عا. ) = آب لنبو: ۱ - میوه ای که در اثر فشردن آبش را از دانه جدا کرده ب ...فرهنگ عمید( آب لمبو ) میوۀ لهیده و پرآب، میوه ای که آن را با دست فشار داده و آبکی کرده باشند، مانند انار.حل جدولآب لمبو میوۀ لهیده و پرآب، میوه ای که آن را با دست فشار داده و آبکی کرده باشند، مانند انار.
معنی اب لمبو، مفهوم اب لمبو، تعریف اب لمبو، معرفی اب لمبو، اب لمبو چیست، اب لمبو یعنی چی، اب لمبو یعنی چه،
برچسب ها: فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اب لمبو
کلمه بعدی: اب لمبو شدن
اشتباه تایپی: hf glf,
آوا: /~Ablambu/
نقش: صفت
عکس اب لمبو : در گوگل
معنی اب لمبو

پیشنهاد کاربران

آب لنبو: 1 - میوه ای که در اثر فشردن آبش را در پوسته جدا کرده باشند، مانند انار. 2 - هرچیز له شده .
هرچیز له شده . کسگم
میوه ای که آن را با دست فشار داده و آبکی کرده باشندکه معمولا سوراخ کوچکی در پوست آن ایجاد می کنند واز آنجا آب آن را می مکند البته باید پوست آن خشک نشده باشد و نیز سالم باشد و مطمئن شد که از داخل، هم سالم است مانند انار ترشی که آب لمبو شده است در گویش شهرستان بهاباد به جای کلمه ی آب لمبو از کلمه ی آبتلو/آبتُلو/استفاده می شود.

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما