اب شنگولی

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ عمید

( آب شنگولی ) هریک از نوشیدنی های الکلی.

ارتباط محتوایی

فرهنگ عمید( آب شنگولی ) هریک از نوشیدنی های الکلی.
معنی اب شنگولی، مفهوم اب شنگولی، تعریف اب شنگولی، معرفی اب شنگولی، اب شنگولی چیست، اب شنگولی یعنی چی، اب شنگولی یعنی چه،
برچسب ها: فرهنگ عمید، فرهنگ عمید با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اب شنگولی
کلمه بعدی: اب شور
اشتباه تایپی: hf ak',gd
عکس اب شنگولی : در گوگل
معنی اب شنگولی

پیشنهاد کاربران

عرق
ویسکی
شراب
وتکا

مشروب الکلی
مشروب یا نوشیدنی های حاوی الکل

مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما