اب برداشتن

شبکه مترجمین ایران

فارسی به انگلیسی

to be equivocal, water

فرهنگ معین

( آب برداشتن ) (بَ تَ ) (مص ل . ) فرق داشتن هدف باطنی با اعمال ظاهری .

ارتباط محتوایی

فرهنگ معین( آب برداشتن ) (بَ تَ ) (مص ل . ) فرق داشتن هدف باطنی با اعمال ظاهری .
معنی اب برداشتن، مفهوم اب برداشتن، تعریف اب برداشتن، معرفی اب برداشتن، اب برداشتن چیست، اب برداشتن یعنی چی، اب برداشتن یعنی چه، ، آب آوردن ریه+درمان، آب آوردن ریه بعد از عمل قلب، آب آوردن قلب، آب آوردن قلب بعد از جراحی، روشهای تخلیه اب ریه، راه درمان آب آوردن ریه، آیا آب آوردن ریه خطرناک است، کشیدن آب ریه
برچسب ها: فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اب برداشتن
کلمه بعدی: اب برداشتن چیزی
اشتباه تایپی: hf fvnhajk
عکس اب برداشتن : در گوگل
معنی اب برداشتن

معنی یا پیشنهاد شما