اب اندام

شبکه مترجمین ایران

فرهنگ فارسی

( آب اندام ) ( صفت اسم ) آنکه دارای پیکری زیباست خوش شکل خوش قد و قامت .

فرهنگ معین

( آب اندام ) (بْ. اَ ) (ص مر. اِمر. ) خوش قد و قامت .

ارتباط محتوایی

فرهنگ فارسی( آب اندام ) ( صفت اسم ) آنکه دارای پیکری زیباست خوش شکل خوش قد و قامت .فرهنگ معین( آب اندام ) (بْ. اَ ) (ص مر. اِمر. ) خوش قد و قامت .
معنی اب اندام، مفهوم اب اندام، تعریف اب اندام، معرفی اب اندام، اب اندام چیست، اب اندام یعنی چی، اب اندام یعنی چه،
برچسب ها: فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، فرهنگ معین، فرهنگ معین با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: اب اندام
کلمه بعدی: اب اندیش
اشتباه تایپی: hf hknhl
عکس اب اندام : در گوگل
معنی اب اندام

معنی یا پیشنهاد شما