ا ا

شبکه مترجمین ایران

لغت نامه دهخدا

ا ا. [ اِ اِ ] ( اِ ) در زبان کودکان شیرخواره عَذَرَه. اِاِنه. کِه کِه ، تعبیری است مَثلی. و معنی آنکه هر دو صورت امر بد و مکروه است.، ( آآ ) آآ. ( اِخ ) ( کلمه آلمانی به معنی آب ) نام عده بسیاری از رودخانه های ممالک سلت و آلمان. || نام رودخانه ساحلی فرانسه ( دریای شمال ) که کشت و زرع سنتومر بدوست. طول آن 80 هزار گز.
اﷲا. [ اَل ْ لاه اَل ْ لاه / اَل ْ ل َه اَل ْ ل َه ] ( ع صوت مرکب ) بترس از خدای. ( زمخشری ). برای تحذیر استعمال میشود نظیر الطریق الطریق ، یعنی احذروا اﷲ ( بترسید از خدا ). این جمله را درجایی که کسی کاری بکند یا سخنی بگوید که مناسب وی نبوده باشد استعمال کنند چنانکه در حدیث آمده : اﷲاﷲ فی اصحابی. ( از آنندراج ). زنهار. زینهار. الحذر. الامان. و رجوع به مجموعه مترادفات ص 93 شود :
با آنکه بی نظیر است از روشنان گیتی
زنهار تا نخوانی اﷲش اﷲاﷲ.
سنائی.
گفتم اﷲاﷲ یا امیرالمؤمنین که این خونی است ناحق. ( تاریخ بیهقی چ ادیب ص 170 ). پیلبانان همه خرمای من رایگان میبرند، اﷲاﷲ خداوند فریاد رسد. ( تاریخ بیهقی ایضاً ص 458 ).
لیک اﷲاﷲ ای قوم خلیل
تا نباشد خوردتان فرزند پیل.
مولوی.
اﷲاﷲ درمیا در خون خویش
تکیه کم کن بر دم و افسون خویش.
مولوی.
اﷲاﷲ با چنین کفر دوتو
چون قبولت میکند اکرام او!
مولوی.
اﷲاﷲاﷲ ای وافی مرید
گرچه درتقلید هستی مستفید،
تا نگویی دیدم آن شه میگریست
من چو او بگریستم کاین منکریست.
مولوی.
پیش ما رسم شکستن نبودعهد و وفا را
اﷲاﷲ تو فراموش مکن جانب ما را.
سعدی.
ما دگر کس نگرفتیم بجای تو ندیم
اﷲاﷲ تو فراموش مکن عهد قدیم.
سعدی.
گفت اﷲاﷲ چه جای این سخن است !
سعدی ( گلستان ).
|| فارسی زبانان در مقام تعجب نیز استعمال میکنند، کذا قال العلامة الاحراری. ( از آنندراج ) ( از غیاث اللغات ). عجبا. یاللعجب. شگفتا. برای تعجب آرند مانند سبحان اﷲ و اﷲ اکبر :
اﷲاﷲ این چه حال است ای عزیز
اینچنین بیهوش گشتی از چه چیز!
مولوی.
عاشق و مستی و بگشاده زبان
اﷲ اﷲ چون شتر بر نردبان !
مولوی.
دل بسی خون بکف آورد ولی دیده بریخت
اﷲاﷲ که تلف کرد و که اندوخته بود؟!بیشتر بخوانید ...

فرهنگ فارسی

( آ آ ) کلمه آلمانی به معنی آب نام رودخانه ساحلی فرانسه
( آ ا ) آ - آنرا ( آ ) و ( الف ممدوده ) گویند. اولین حرف از حروف الفبایفارسی و نیز اولین حرف از حروفابجد ( جمل ) و در حساب جمل آنرا ( یک ) محسوب دارند .
در زبان کودکان شیرخواره عذره

گویش مازنی

/a a/ مدفوع به زبان کودکانه & از اصوات تعجب و تاسف

دانشنامه عمومی

آآ (گیاه). آآ (گیاه) (نام علمی: Aa) نام یک سرده از تیره ثعلبیان است.
آآ نام یک جنس گیاهی از خانواده ارکیده ها یا ثعلبیان می باشد. گونه های این جنس به خوبی می توانند در خاک رشد و نمو کنند.
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

ارتباط محتوایی

لغت نامه دهخداا ا. [ اِ اِ ] ( اِ ) در زبان کودکان شیرخواره عَذَرَه. اِاِنه. کِه کِه ، تعبیری است مَثلی. و معنی آن ...فرهنگ فارسی( آ آ ) کلمه آلمانی به معنی آب نام رودخانه ساحلی فرانسه ( آ ا ) آ - آنرا ( آ ) و ( الف ممدوده ) ...دانشنامه عمومیآآ ( گیاه ) . آآ ( گیاه ) ( نام علمی: Aa ) نام یک سرده از تیره ثعلبیان است. آآ نام یک جنس گیاهی از خان ...
معنی ا ا، مفهوم ا ا، تعریف ا ا، معرفی ا ا، ا ا چیست، ا ا یعنی چی، ا ا یعنی چه، ، ا ا ا، استونیا کجاست، ا ا ا ا، مهاجرت به استونی، آا استونیا استونی، اا ا، ا ا ا ا ا، دانلود بازی aa برای ویندوز 7
برچسب ها: لغت نامه دهخدا، لغت نامه دهخدا با حرف ا، فرهنگ فارسی، فرهنگ فارسی با حرف ا، گویش ها و لهجه ها، گویش ها و لهجه ها با حرف ا، دانشنامه عمومی، دانشنامه عمومی با حرف ا، دانشنامه کاربران، دانشنامه کاربران با حرف ا
کلمه: ا ا
کلمه بعدی: ا ا ا
اشتباه تایپی: h h
عکس ا ا : در گوگل
معنی ا ا

پیشنهاد کاربران

یکی از خدایان سومر باستان بود که بعدها در تمدن ها یا کدی و بابل باستان ( اآ ) یا ائا نام گرفت.
او در اصل خدای حامی شهر اریدو بود، اما به مرور زمان در سایر فرهنگ های بین النهرین باستان و در میان کنعانیان و هیتی ها و هوری ها نیز نفوذ کرد. به او اِنکی گویند.
دیکشنری آبادیس
آا
معنی یا پیشنهاد شمامعنی و پیشنهاد کاربرانجدول کلماتهمه
جدول کلمات
از آاثار دیدنی و باستانی استان فارس
حرم شاه چراغ
پیشنهاد کاربران

- - شما نخستین باشید - -

معنی یا پیشنهاد شما
واژه
آا
نام شما
Sobhan Bajur
معنی یا پیشنهاد شما
پیشنهاد


مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما