B

دانشنامه عمومی

B. B یا b دومین حرف الفبای خط لاتین است. نام آن در زبان انگلیسی bee ( تلفظ / ˈ b i: / ) ، جمع bees است. این نشان دهنده توقف دو زبانه در بسیاری از زبان ها، از جمله انگلیسی است. در برخی از زبان های دیگر، برای نشان دادن سایر صامت های دو زبانی استفاده می شود.
این حرف معادل حروف / ب / در الفبای فارسی می باشد.
عکس Bعکس Bعکس Bعکس B

B (ابهام زدایی). B ( ابهام زدایی ) در معانی زیر کاربرد دارد:
بور ( Boron )
غلظت ( Concentration#Molality )
میدان مغناطیسی ( Magnetic field )
• سی ( نت موسیقی ) ( B ( musical note ) )
درخت بی ( B - tree )
دسی بل ( Decibel )
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

Second letter of English alphabet
در برنامه نویسی به زبان html تگ b به معنای
Bold text یعنی درشت و خوانا کردن متن

بپرس