AGS

دانشنامه عمومی

AGS در معانی زیر کاربرد دارد:
ای جی اس-۱۷ (AGS-۱۷)
مدرسه گرامر اوکلند (Auckland Grammar School)
آگوئاسکالینتس (Aguascalientes)
جمهوری آذربایجان (Ganja، Azerbaijan)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما