ACN

دانشنامه عمومی

ACN در معانی زیر کاربرد دارد:
اکریلونیتریل (Acrylonitrile)
جام ملت های آفریقا (Africa Cup of Nations)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما