ACH

دانشنامه عمومی

ACH در معانی زیر کاربرد دارد:
استیل کولین (Acetylcholine)
آکندروپلازی (Achondroplasia)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

مخفف استیل کولین ( Acetylcholine )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما