ACF

دانشنامه عمومی

ACF در معانی زیر کاربرد دارد:
باشگاه فوتبال فیورنتینا (ACF Fiorentina)
باشگاه فوتبال فیورنتینا (ACF Fiorentina)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

معنی یا پیشنهاد شما