ABR

دانشنامه عمومی

ABR در معانی زیر کاربرد دارد:
بورد رادیولوژی آمریکا (American Board of Radiology)
بورد رادیولوژی آمریکا (American Board of Radiology)
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

ABR ( مهندسی محیط زیست و انرژی )
واژه مصوب: فرایند واتی بی
تعریف: ← فرایند واکنشگاهی تیغه ای بی هوازی
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما