AB

دانشنامه عمومی

AB در موارد زیر کاربرد دارد:
ab - زبان آبخازی در کد ایزو ۶۳۹
گزارش تخلف یا اشتباه در معنی

پیشنهاد کاربران

پایگاه هوایی
پیشوندی است به معنی از، دور از
Antibody
آنتی بادی ( پادتن )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما