برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1321 100 1

14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری

14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری در دانشنامه اسلامی

14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری
چهارده مقاله از طبائع الحیوان البحری و البری نگاشته حکیم و دانشمند نامدار و بزرگ یونان ارسطو است.
ارسطو پنج کتاب در حیوان شناسی نگاشته است: 1. تاریخ الحیوان، 2. عن اجزاء الحیوان،3. عن حرکة الحیوان، 4. عن مسیر الحیوان، 5. عن ولاد الحیوان. به مجموع این پنج کتاب در نگاشته هایی که دانشوران عرب نگاشته اند، مقاله چهاردهم از کتاب طبائع الحیوان البری و البحری اطلاق کرده اند. بنابراین این اثر نه اثری مستقل، بلکه مجموعه ای از پنج نگاشته ارسطوست.
چنان که واضح است این اثر در اصل به زبان یونانی بوده که در دوران های اسلامی به عربی ترجمه شده است. درباره مترجم این اثر نظر اکثر مورخین این است که یوحنا (یحیی) بن بطریق این اثر را به عربی ترجمه نموده است.
ابن ندیم می گوید: «کتاب الحیوان را که شامل نوزده مقاله است ابن بطریق از سریانی به عربی ترجمه نمود.» (فهرست ابن ندیم، ص251) به این مطلب بعضی دیگر نیز تصریح کرده اند .
البته با توجه به آنچه درباره خصوصیت مترجم می گویند به نظر می رسد این ترجمه چندان دقیق و صحیح نباشد. ابن ابی اصیبعه درباره یحیی بن بطریق می گوید: «وی با زبان عربی آن چنان که شایسته است آشنا نبود و همین طور اطلاع چندانی از یونانی نداشت» .

ارتباط محتوایی با 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری   • مفهوم 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری   • تعریف 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری   • معرفی 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری   • 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری چیست   • 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری یعنی چی   • 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری
کلمه : 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری
اشتباه تایپی : 14 lrhgi hc ;jhf xfhmu hgpd,hk hgfpvd , hgfvd
عکس 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری : در گوگل

آیا معنی 14 مقاله از کتاب طبائع الحیوان البحری و البری مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )