برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1333 100 1

1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم

1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم در دانشنامه اسلامی

1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم
1000 سؤال و جواب فی القرآن الکریم نوشته عاشور، قاسم مجموعه ای از لطائف و مطالب بسیار ارزشمندی است که از مطالعه کتب تفسیری و آثار مربوط به علوم قرآنی نصیب نگارندۀ آن گردیده و او به تبویب و ترتیب آنها به صورت سؤال و جواب پرداخته است.
این کتاب مشتمل بر 9 باب است.گزیده هایی از تفسیر قرآن، اعجاز عددی قرآن در مورد برخی واژگان همچون «صبر» و «أجر» که هر کدام به همراه مشتقاتشان بطور مساوی؛ یعنی 102 بار در قرآن آمده اند، یا «عقل» و «نور» که هر کدام با مشتقاتشان 49 بار در قرآن تکرار شده اند و غیره ضرب المثل هایی که در بطن آیات قرآنی وجود دارد از قبیل «خیر الامور أوسطها» که در چهار موضع به آن اشاره شده است:
و فیره یا ضرب المثل: لا تلد الحیة الاحویّة که در آیۀ شریفه «و لا یلدوا إلاّ فاجرا کفارا» می توان آن را یافت.
موضوع زن در قرآن از دیگر موضوعاتی است که صفحاتی از این کتاب بدان اختصاص یافته است. تشویق اسلام به ازدواج، فرزند صالح، صفات و ویژگی های همسر مطلوب، تفسیر «درجه» در آیه شریفه: «و للرجال علیهن درجة»، حقوق زوجیت، محارم و غیره در این باب مورد بررسی قرار گرفته است.
به برخی موارد اعجاز بیانی این کتاب آسمانی در بابی دیگر پرداخته شده است. برخی از مسائل مربوط به علوم قرآنی نظیر علت جمع آوری قرآن در زمان ابوبکر، تفاوت جمع و تدوین ابوبکر با جمع و گردآوری عثمان بن عفان، نامهای دیگری که برای برخی سور قرآنی ذکر شده است و غیره، سؤال و جوابهائی مربوط به داستانهای قرآنی مانند: نهر الابتلاء، یوم بدر، فتح مکة، داستان موسی و غیره، غزوات و جنگ هایی که پیامبر در آن شرکت داشتند، برخی لطائف قرآنی نظیر اینکه اسلام دین آسان و سهلی است، کلمۀ طیبة، تمام طب که در آیه شریفه:«کلوا و اشربوا و لا تسرفوا»بیان شده است و غیره محتوای سایر ابواب این کتاب را شکل داده اند.

ارتباط محتوایی با 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم   • مفهوم 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم   • تعریف 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم   • معرفی 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم   • 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم چیست   • 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم یعنی چی   • 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی 1000 الف سؤال و جواب فی القرآن الکریم
کلمه : 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم
اشتباه تایپی : 1000 (hgt) sؤhg , [,hf td hgrvHk hg;vdl
عکس 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم : در گوگل

آیا معنی 1000 (الف) سؤال و جواب فی القرآن الکریم مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )