برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

����.����. ���������� ����������������


متاسفانه معنی یافت نشد. ممکن است عبارات مرتبط زیر بتواند به شما کمک کند: مشاهده عبارات مرتبط

����.����. ���������� ���������������� را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

پارچه گرامی

عبارات و کلمات کلیدی مرتبط

• معنی ����.����. ���������� ����������������   • مفهوم ����.����. ���������� ����������������   • تعریف ����.����. ���������� ����������������   • معرفی ����.����. ���������� ����������������   • ����.����. ���������� ���������������� چیست   • ����.����. ���������� ���������������� یعنی چی   • ����.����. ���������� ���������������� یعنی چه  

توضیحات دیگر

معنی ����.����. ���������� ����������������

کلمه : ����.����. ���������� ����������������
اشتباه تایپی : ����.����. ���������� ����������������
عکس ����.����. ���������� ���������������� : در گوگل

آیا معنی ����.����. ���������� ���������������� مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )